Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Posuzování duševní způsobilosti

(zabezpečení podkladů pro personální práci a výkon služby)

Posuzování duševní způsobilosti se řídí Pokynem GŘ HZS ČR č.43/2014, který sjednocuje postup při posuzování duševní způsobilosti uchazeče o přijetí do služebního poměru a příslušníka HZS ČR pro výkon specializované funkce s jiným zvláštním požadavkem a při nakládání s osobními údaji.

Kdy a koho psycholog testuje?
 1. Uchazeče do služebního poměru - příslušníka HZS ČR (dle §79 odst.2 zákona č.361/2003 Sb.)
 2. Hasiče při výběru do specializovaných funkcí - na funkci hasič-strojník (dle §37 odst.2 písm. e) vyhlášky č.247/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na funkci pro management HZS ČR (dle §19 zákona č.361/2003 Sb.).
 3. Zpracování podkladů pro výběrová řízení - zjišťování osobnostních předpokladů k výkonu řídící či speciální funkc.
Další informace:
 • Posuzování duševní způsobilosti uchazeče, nebo příslušníka HZS ČR provádějí psychologové HZS ČR. Psychologické pracoviště HZS LK spolupracuje při posuzování duševní způsobilosti uchazečů a příslušníků s psychologickými laboratořemi GŘ HZS ČR a HZS Královéhradeckého kraje.
 • Cílem psychologického vyšetření je zjištění, zda komplexní osobnostní profil uchazeče, nebo příslušníka HZS ČR, je v souladu s kritérii stanovenými pro určené funkce u HZS ČR.
 • Sdělovat uchazečům, nebo příslušníkům u HZS ČR informace o výsledcích psychologického vyšetření je oprávněn pouze psycholog, který toto vyšetření prováděl.
 • Psychologické vyšetření a jeho závěry mají v rámci HZS ČR obecnou platnost po dobu dvou let, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. Dobu platnosti psychologického vyšetření v jednotlivých případech posuzuje psycholog, který provedl původní psychologické vyšetření.
 • Odvolacím orgánem je psychologické pracoviště GŘ HZS ČR:

  Psychologická laboratoř
  MV GŘ HZS ČR
  Kloknerova 26
  148 01 Praha 414
Dopravně-psychologická vyšetření příslušníků HZS ČR

S účinností novely (25.5.2006) zákona č.361/2000 Sb. (Zákon o silničním provozu), provedenou zákonem č.342/2006 Sb., platí že:

Dopravně-psychologická vyšetření hasičů se jako doposud řídí §37, odst.2, písm. e) vyhlášky č.247/2001 Sb., O organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č.226/2005 Sb.:

"Hasiči z povolání, jimž má být svěřeno řízení vozidla s právem přednostní jízdy, nebo jestliže jako řidiči vozidla s právem přednostní jízdy měli dopravní nehodu, při které došlo k úmrtí, nebo těžké újmě na zdraví, se podrobí bezodkladně psychodiagnostickému vyšetření."

Ve stanovisku ke zjišťování osobnostní způsobilosti u hasičů z povolání, jimž má být svěřeno řízení vozidels právem přednosti jízdy (č.j. MV-40323-1/PO-IZS-2012) je stanoveno, vzhledem k tomu, že vyhláška jako právní předpis nemá zpětný účinek, že:

Řidiči, kteří před 15.6.2005 řídili vozidlo s právem přednostní jízdy, se psychodiagnostickému vyšetření nepodrobují.
 

 

 

Pravidelná zkouška sirén: 3. 6. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI