Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Učebnice a příručky

Záchranný kruh - interaktivní kurzy


  Komplexní systém prevence, preventivně výchovné činnosti a přípravy obyvatelstva, reprezentovaný Integrovaným projektem "Záchranný kruh". Soubor metodického interaktivního materiálu rozděleného do tématických okruhů (první pomoc, běžná rizika, osobní nebezpečí, požáry, povodně atd.). Vhodné pro výuku na 1. a 2. stupni základních škol a středních škol.

 Nově jsou přidány didaktické a interaktivní výukové materiály pro mateřské školy - "Včas umět a znát, je napořád" .

Jednotlivé kurzy si můžete (po vyplnění osobních údajů) prohlédnout na webových stránkách projektu - www.zachranny-kruh.cz.

Záchranný kruh
Štěstí přeje připraveným!


Preventivní seriál vzniká ve videostudiu Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a na jeho realizaci se podílejí i další odborníci z MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Cílem tohoto projektu je přispět k informovanosti obyvatelstva a   zvýšit tak připravenost občanů na nejrůznější druhy mimořádných událostí a na rizika, kterým mohou lidé každodenně čelit. Jednotlivé spoty přibližují nejrůznější témata z oblasti požární prevence a ochrany obyvatelstva a výstižnou a atraktivní formou divákům sdělují, jak rizikům předcházet a jak se zachovat v nejrůznějších krizových situacích.

Dosud byla zpracována tato témata: varovný signál, linky tísňového volání, evakuační zavazadlo, opuštění domácnosti, ïmprovizovaná ochrana, požár v domě, dopravní nehoda, propan butan, nález zavazadla, požární hlásiče, vypalování trávy. Díky spolupráci s Policií ČR, Ministerstvem zahraničních věci, zdravotnickými záchranáři a Českým červeným křížem vznikly i díly věnované resuscitaci, umělému dýchání, kapsářům, krádeži auta, krizovým situacím v zahraničí a záchraně tonoucího.

Všech 20 připravených klipů včetně verzí rozšířených o odborné komentáře je umístěno na http://www.ioolb.cz/video_stesti.php.

Klipy jsou dostupné také na webu vzdělávacího a informačního portálu Erudia, který slouží jako zdroj znalostí, informací a inspirace. Tento portál poskytuje prostor k osobnímu rozvoji, rozšíření všeobecných obzorů a konfrontaci názorů.
obrazek2231pomocny


Co dělat…. aneb Kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí


Kapesní rádce pro krizové situace, ve kterých se můžete ocitnout doma i za hranicemi všedních dní. Stručný, přesný přehled informací , které Vám pomohou při zvládání různých mimořádných událostí.

obrazek2230pomocny


Výchova dětí v oblasti požární ochrany


Výchova dětí v oblasti požární ochrany

Příručka pro učitele základních a speciálních škol

Příručka obsahuje část teoretickou, v níž jsou uvedeny informace o požární ochraně počínající pasážemi z právních předpisů přes popis principů hoření a nebezpečných zplodin vznikajících při hoření, průběh požárů, způsoby jeho hašení, druhy hasících přístrojů a jejich použití, základní popis činnosti jednotek požární ochrany při mimořádné události až po základní témata první pomoci a zdravovědy.

V části metodické jsou pak uvedeny konkrétní příklady výkladu jednotlivých témat včetně způsobu ověřování znalostí dětí, a to rozděleně pro druhou až pátou třídu (první cyklus) a pro šestou až osmou třídu (druhý cyklus).

Příručka je doplněna doprovodným materiálem k vybraným tématům na videokazetách. Publikaci můžete stáhnout z webu HZSLK v elektronické podobě.

Oba cykly příručky jsou zracovány také ve formě doprovodného filmu, kter je k dispozici na stránkách Generálního ředitelství HZS ČR.

obrazek1181pomocnyobrazek1181pomocnyobrazek1181pomocny

Výchova dětí v oblasti požární ochrany.pdf  Výchova dětí v oblasti požární ochrany.pdf  

Výchova a prevence v oblasti požární ochrany


Příručka pro učitele středních škol

Příručka navazuje na příručku pro učitele základních a speciálních škol, její obsahové zaměření a způsoby výkladu jsou přizpůsobeny mládeži na úrovni středního školství (tzv. třetí cyklus). Je rozdělena do sedmi bloků. V šesti z nich je popsáno nebezpečí, vyplývající pro každého z nás při požáru a jak toto nebezpečí snížit na minimum, co může při vzniku požáru každý udělat do příjezdu hasičů, jak hasit s použitím dostupných hasebních prostředků, jak zachraňovat vlastními silami požárem ohrožené osoby a poskytovat jednoduchou první pomoc nebo co může každý udělat u dopravní nehody. V sedmém bloku jsou uvedeny způsoby ověřování znalostí, získaných v průběhu výuky.

Příručka je doplněna doprovodným materiálem na DVD (ke stažení na stránkách Generálního ředitelství HZS ČR). Publikaci můžete stáhnout z webu HZSLK v elektronické podobě.

obrazek1209pomocnyobrazek1209pomocny

Výchova a prevence v oblasti požární ochrany.pdf  Výchova a prevence v oblasti požární ochrany.pdf  

Ochrana člověka za mimořádných událostí


Příručka je určena pro učitele základních a středních škol. Na základních školách se žáci s příslušnou problematikou poprvé seznamují, na středních školách si znalosti opakují a prohlubují.
Příručka obsahuje návod, jak žáky připravit na dopad možných následků živelních pohrom a dalších mimořádných událostí, způsobených lidskou činností, které mohou přivodit tělesná zranění, nebo duševní poruchy, ztráty na životech, nebo majetku. V příručce je již použita terminologie odpovídající novým zákonům.

Na každou školu byla distribuována příručka v jednom výtisku. V elektronické podobě je k dispozici v plném znění na webových stránkách Ministerstva vnitra.

obrazek1505pomocny

Ochrana člověka za mimořádných událostí.pdf  Ochrana člověka za mimořádných událostí.pdf  

Učebnice nakladatelství Fortuna


Nakladatelství Fortuna vydalo tři učebnice vztahující se k problematice a zahrnují tato témata: havárie s únikem nebezpečných látek, radiační havárie, sebeobrana a vzájemná pomoc, živelní pohromy.

Učebnice jsou velmi dobrou pomůckou pro žáky, kde mohou čerpat informace a ověřovat si dle otázek a testů své znalosti.
Učebnice nebyly na školy distribuovány, lze je za úhradu objednat u nakladatelství Fortuna.

Nakladatelství Fortuna
expediční středisko
251 70 Čestlice 108
tel: 272 680 975
fax: 272 680 976
www.fortuna.cz

obrazek1507pomocnyobrazek1507pomocnyobrazek1507pomocny


Videokazety s filmy


Základní videokazeta k výuce obsahuje čtyři krátké filmy:

  • Povodně a ochrana člověka
  • Havárie s únikem nebezpečných látek
  • Než přijede záchranka
  • Ochrana člověka za mimořádných událostí

Filmy doporučujeme využít jako demonstrační pomůcku k jednotlivým probíraným tématům.
Na každou školu byla distribuována jedna videokazeta. Další lze zapůjčit v Pedagogickém centru Liberec, nebo od Územního odboru Česká Lípa, Jablonec n.N., Semily a krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru v Liberci.

Pravidelná zkouška sirén: 3. 6. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI