Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Odborné informace

Linky tísňového volání, kdy je použít 02.04.2008

150 hasičský záchranný sbor
- volejte v případě požáru, úniku nebezpečných látek, dopravní nehody, aj.

155 zdravotnická záchranná služba
- volejte pokud jste zraněn, máte Vy nebo někdo jiný zdravotní obtíže

158 policie
- volejte v případě trestného činu, přepadení, krádeže, dopravní nehody, aj.

156 městská policie
- volejte v případě dopravních přestupků, rušení veřejného pořádku, aj.

112 jednotné evropské číslo tísňového volání
- volejte, pokud událost vyžaduje účast alespoň dvou záchranných složek najednou, tzn. např. při dopravních nehodách se zraněním, kdy je potřeba přítomnosti hasičů, zdravotnické záchranné služby a policie.
- pokud si nejste jisti místem, kde se nacházíte, nebo ho např. ze zdravotních důvodů nemůžete operátorce popsat, může posloužit linka 112 ke snadné lokalizaci, popř. identifikaci, volajícího.
- pokud si ve stresu a krizové situaci nemůžete vzpomenout na jiné číslo tísňové linky.
- pokud neovládáte češtinu, odbaví Vás operátorky na lince 112 ve většině světových jazyků.
- pokud je rovnocenná národní linka tísňového volání obsazena.

Při voláni na jakoukoli tísňovou linku sdělte operátorovi tyto údaje:
Co se stalo
- požár, dopravní nehoda, atd.
Kde a kdy se to stalo - místo (město, ulice, číslo opisné, vhodný orientační bod v blízkosti), včetně počtu zraněných a dalších upřesňujících informací
Kdo volá - jméno a číslo z kterého voláte

Pokud jste ve stresu, uklidněte se před voláním několika hlubokými nádechy a výdech. V klidu odpovídejte na doplňující dotazy operátora. Po oznámení události zavěste telefon, nevypínejte ho a čekejte na zpětný dotaz operátora!

Může se Vám také stát, že národní linka tísňového volání bude obsazená. Pro možnost komunikace občanů se záchrannými složkami je nově zavedeno mezinárodní číslo tísňového volání 112. Systém telefonického centra tísňového volání 112 umožňuje překonat problém přetížení linek tísňového volání. V případě vysokého počtu volajících v daném kraji jsou hovory automaticky přesměrovány do dostupných telefonních center v ostatních krajích.

V Libereckém kraji jsou všechna volání na linku 112, 150 volanou z mobilního telefonu a volání na linku 150 z pevné telefonní sítě na území okresu Liberec, svedena na telefonní centrum tísňového volání 112, které má sídlo v prostorách Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Volání na tísňovou linku 150 z pevné telefonní sítě na území okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily přijímají příslušná operační střediska hasičů.

Zneužití linek tísňového volání je trestné. Ve smyslu ustanovení § 17 odst. 3 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (zákon o požární ochraně) fyzická osoba nesmí vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání. Pokud fyzická osoba vědomě bezdůvodně přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije linku tísňového volání, dopustí se přestupku podle § 78 odst. 1 písm. f) zákona o požární ochraně a za tento přestupek jí může příslušný orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor, uložit pokutu až do výše 20 000 Kč.

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 1. 4. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI