Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Odborné informace

Požární hlásiče - zařízení autonomní detekce a signalizace 12.02.2008

V uplynulých týdnech jsme zaznamenali zprávy o tom, že občané byli oslovováni některými prodejci, kteří tvrdili, že domácnosti musí být povinně vybaveny požárními hlásiči a že si je lidé tedy musí zakoupit. Tato tvrzení nebyla pravdivá a Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje - ÚO Semily k tomuto podává vysvětlení.

Podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, budou muset být vybaveny hlásiči požáru nově postavené rodinné domy, byty a další vymezené druhy staveb určené pro ubytování osob. Tato povinnost se však bude vztahovat pouze na nové stavby, tedy na stavby, na kterých se začne pracovat až po 1. červenci 2008. Majitelé a uživatelé stávajících bytů a rodinných domů si tedy požární hlásiče pořizovat nemusí. Stejně tak si toto zařízení nemusí pořizovat stavebníci, kteří svoje stavby začali provádět a po účinnosti výše citované vyhlášky budou žádat stavební úřady o vydání kolaudačního souhlasu.

Hasiči pořizování požárních hlásičů, i do již postavených obydlí, samozřejmě doporučují a podporují, neboť nejtragičtější následky mívají dlouhodobě právě požáry v domácnostech, vzniklé nejčastěji při vaření či kouření. Toto zařízení dokáže na vznikající požár upozornit velmi rychle, a tím umožní ohroženým lidem včas opustit zasažený objekt a přivolat pomoc. Požáry v domácnostech nejvíce ohrožují seniory, kteří mají sníženou schopnost reakce. Proto je jednoznačně výhodná instalace požárních hlásičů právě v domácnostech starších osob.

Při výběru tohoto výrobku je ale dobré ověřit ceny z více zdrojů (cena protipožárních hlásičů se dnes pohybuje od cca 200 do 2000 Kč za jeden kus). Jejich jednoduchá konstrukce (obvykle 2 hmoždinky, napájení na 2 tužkové baterie) umožňuje namontování svépomocí. Důležité je také kupovat výrobek se srozumitelným návodem k instalaci a použití v českém jazyce, nejlépe od českého výrobce.

Autor: mjr. Bc. Petr Kousal

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 1. 4. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI