Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Odborné informace

Liberecký kraj má kvalitnější systém varování obyvatelstva 11.12.2018

HZS LK uzavřelo dne 18.12.2017 s Libereckým krajem Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje. Jednalo se poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Krizového fondu na projekt s názvem „Odstranění nevyhovujícího stavu vybraných prvků systému varování obyvatelstva Libereckého kraje do rozvodné sítě NN."  Celková výše účelové dotace činila 750.000,- Kč. Dotace byla určena na úhradu za zřízení nových přípojných míst u vybraných prvků systému varování obyvatelstva Libereckého kraje a na uvedení připojení odběrných míst do rozvodné sítě NN do souladu s připojovacími podmínkami. Projekt byl realizován v průběhu roku 2018. Celkově bylo vyčerpáno 749.983 Kč. V rámci projektu bylo zřízeno 51 ks nových přípojných míst koncových prvků systému varování obyvatelstva a  připojení těchto přípojných míst bylo uvedeno do souladu s připojovacími podmínkami společnosti ČEZ Distibuce a.s. Účelu projektu bylo dosaženo a realizací tohoto projektu se podařilo docílit zkvalitnění systému varování obyvatelstva v Libereckém kraji.

 

Autor:

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 1. 7. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI