Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Odborné informace

O změnách zákonů diskutovali příslušníci HZS LK se stavebním úřadem 02.02.2018
Příslušníci úseku stavební prevence Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, již mnoho let úzce spolupracují se stavebním úřadem Magistrátu města Liberec (dále jen MML). Při zásadních změnách v legislativě týkajících se územního plánování, stavebního řádu nebo obecně požární ochrany v minulosti již několikrát diskutovali o rozdílech z praxe a vyměňovali si důležité informace. Vzhledem k další velké změně stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, nyní ve znění zákona č. 225/2017 Sb.) a zákona o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, taktéž nyní ve znění zákona č. 225/2017 Sb.) se oba úřady společně domluvily na termínu schůzky tentokrát na půdě HZS LK.

Školení proběhlo na konci ledna 2018 tj. v prvních dnech platnosti nových zákonů. Pozvání na požární stanici přijal, společně se svými 16-ti kolegy, i vedoucí stavebního úřadu MML pan Bc. Miroslav Šimek. Za HZS LK akci zaštítil vedoucí oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin požáru plk. Ing. Martin Rosina. Koordinátor metodik stavební prevence kpt. Ing. Ondřej Zmrhal zahájil celou akci přednáškou o výkladu metodických podkladů Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky pro výkon státního požárního dozoru formou stavební prevence. Na něj navázala kpt. Ing. Kateřina Štajncová s podrobným výčtem a popisem staveb, které jsou od 1.1.2018 ve věcné působnosti HZS LK pro posuzování projektových dokumentací staveb" a jejich následné kolaudování. Na závěr plk. Mgr. Michal Dvořák z úseku ochrany obyvatelstva přednesl informaci o statusu HZS LK v podobě dotčeného orgánu právě i na úseku ochrany obyvatelstva - kde a proč je nutné projektové dokumentace podrobit i tomuto posouzení.

Setkání bylo zakončeno exkurzí referentů stavebního úřadu MML na krajském operačním a informačním středisku HZS LK, kde jim operační důstojníci popsali fungování telefonní tísňové linky 112 a 150. V garážích požární stanice Liberec si po té prohlédli mobilní výjezdovou techniku HZS LK. Ze stavebním úřadem MML spolupracují příslušníci úseku stavební prevence dlouhodobě a na velmi dobré úrovni a podobná setkání přispívají ke zjednodušení správních nebo administrativních úkonů mezi oběma úřady.

Informace k novelám zmiňovaných právních předpisů naleznete v článku ze dne 3.1.2018 viz níže.

Foto: zaměstnanci stavebního úřadu MML

 

Autor:

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 1. 4. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI