Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Odborné informace

Kdo jsou dobrovolní hasiči? 07.03.2017

Sbor dobrovolných hasičů versus jednotka sboru dobrovolných hasičů
V Čechách a na Moravě sahá tradice dobrovolných hasičů do daleké minulosti. První sbor dobrovolných hasičů na území Rakouského císařství, jehož součástí bylo i Česko, resp. České království, byl Sbor dobrovolných hasičů Zákupy. Tento sbor byl založen v roce 1850 a jeho členy byli převážně němečtí občané Zákup. První ryze český sbor dobrovolných hasičů vznikl ve Velvarech roku 1864. Zajímavé informace k historii dobrovolných hasičů na Liberecku lze najít na adrese http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/dobrovolni-hasici-akci/historie-hasicstva/ . Mnoho sborů pokračuje dodnes ve své činnosti a dále rozvíjejí tradice dobrovolného hasičstva. Hovoříme - li však o sborech, co potom znamená jednotka? Jaký je mezi nimi rozdíl?

Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru. Sbory dobrovolných hasičů mají právní subjektivitu, nebo jsou organizační složkou občanských sdružení (např. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ...). Jsou tedy zapsány ve spolkovém rejstříku, mají své řídící orgány a jsou financovány z vlastní výdělečné činnosti, sponzorovány obcemi nebo firmami. Jako subjekty se však nepodílejí v rámci výjezdů na zásahových a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí.
Hasičské sbory jsou často spolkem významným z hlediska společenského života obce, podobně jako Sokol, myslivecké a lidové umělecké sbory, místní fotbalové kluby atd. Především na malých obcích jsou dobrovolní hasiči mnohdy posledními nositeli kulturního a společenského života. Pomáhají při odstraňování následků mimořádných událostí, pořádají zábavy, sportovní a kulturní akce a poskytují obci pomoc při obnově a budování místní infrastruktury a při údržbě majetku obce. Velmi záslužnou činností těchto sborů je práce s mládeží. Z řad malých hasičů se totiž velmi často rekrutují budoucí členové jednotek sborů dobrovolných hasičů. Příprava mládeže probíhá především prostřednictvím pořádání soutěží v hasičských dovednostech. Tyto soutěže jsou v současnosti označovány jako požární sport.

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo podniku nemají se sbory dobrovolných hasičů nic společného. Tyto jednotky zřizují a financují obce na základě ustanovení zákona. Stejně jako v mnoha okolních zemích jednotky sboru dobrovolných hasičů doplňují činnost profesionálních hasičských sborů. Proto členové těchto jednotek zasahují společně s profesionálními hasiči a ostatními složkami IZS u mimořádných událostí a jsou to právě ti „dobráci", které uvidíme u autonehody, požáru, kteří nám pomáhají pokácet nebezpečný strom, vyčerpat vodu ze sklepa nebo uklidit po povodni. Kromě toho se účastní odborného výcviku, cvičení a ve většině případů jsou i aktivními členy sboru, kde se věnují dětem a ostatní spolkové činnosti.

Blýská se na lepší časy?
I přesto, co pro nás všechny dělají, některé jednotky sboru dobrovolných hasičů používají dodnes zastaralou, někde až muzeální, techniku a vybavení. V posledních letech však došlo k výraznému zlepšení této situace, a to především díky možnostem čerpat na rozvoj jednotek finanční prostředky ze strukturálních fondů EU, krajského dotačního programu a díky dotacím poskytovaným ze strany Ministerstva vnitra ČR. I když se obce na tomto financování musí podílet ze svého rozpočtu, jsou schopny díky podpoře projektů pro své hasiče pořizovat nové vybavení a techniku, a tím zajistit jejich akceschopnost. Všem „dobrákům" patří veliký dík, který si určitě zaslouží.

Autor: Ing. Jan Gardoň, Statutární město Liberec

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 1. 4. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI