Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Odborné informace

Prázdninová nebezpečí 24.06.2014
   Konec školního roku se pomalu blíží a začne období výletů, odpočinku na chalupě či zahraniční dovolené u moře. Aby vás nic nepříjemně nepřekvapilo a mohli jste se v klidu těšit z letní pohody, připravili hasiči několik doporučení a rad.

Odjezd na dovolenou:

• Vždy nezapomeňte zkontrolovat, zda jste vypnuli elektrické spotřebiče, především žehličku, vařič, ale také televizor, počítač. Vyplatí se spotřebiče odpojit přímo z elektrických zásuvek, aby v případě úderu blesku nedošlo ke zničení majetku.
• Nezapomeňte zkontrolovat i uzavření vodovodních kohoutků, uzavření plynu.
• Při delším odjezdu z bytu se vyplatí domluvit se například se sousedy nebo příbuznými, aby váš byt nebo dům občas zkontrolovali a nechat u nich klíče. Hasiči tak v případě nutného zásahu nebudou muset volit násilný vstup. Rozhodně nechte například u sousedů i adresu vašeho dočasného pobytu a kontakt na vás.
• Zavřete všechna okna, i když bydlíte ve vyšších patrech. Prudký déšť může způsobit škody nejen uvnitř vašeho bytu, ale voda může protéci i k sousedům pod vámi. Prudký poryv větru pak může rozbít okenní sklo.
• Abyste v pořádku dojeli na místo své dovolené, dobře si naplánujte trasu a dělejte dostatek přestávek, aby nedošlo k únavě, která může způsobit mikrospánek a následnou dopravní nehodu. Před cestou si zkontrolujte vybavení svého auta, technický stav, lékárničku a nepodceňujte ani nákup přenosného hasicího přístroje. Nikdy nevíte, kdy ho budete potřebovat!

Aktivity:

• Pozor při sportování, například u vodáctví člověk často riskuje při sjíždění splavů, které vůbec nezná, a navíc často vyrazí na vodu bez nezbytného vybavení jako jsou helmy či vesty.
• Nepohybujte se nikdy v přílišné blízkosti břehů. Mohou být podemleté nebo může dojít k
• uklouznutí a pádu do vody.
• Při vodních hrátkách neskákejte do neznámé vody, nejdříve si zjistěte její hloubku. Nebezpečné je koupání v noci, kdy může dojít ke ztrátě orientace.
• Rozhodně se také nekoupejte, jste- li pod vlivem alkoholu.
• Nepřeceňujte nikdy své plavecké schopnosti i v případě, že jste dobrými plavci, vždy počítejte například s možností náhlé změny počasí, podchlazení, svalové křeče...
• Při svých turistických výletech neodhazujte nedopalky cigaret, mohly by způsobit požár lesa nebo požár přírodního porostu.

Děti:

• Bez školních povinností si užívají čas prázdnin hlavně děti a někdy se stane, že experimentují s otevřeným ohněm v blízkosti seníku či stohu, vyloučené nejsou pokusy s cigaretami nebo zábavní pyrotechnikou. Proto své děti maximálně hlídejte. Na základě zákona o požární ochraně (§78 zákona č. 133/1985 Sb.) jsou rodiče (a všichni, kteří mají děti v danou chvíli na starosti) povinni dbát toho, aby jejich děti nezpůsobily požár. Z hlediska požární ochrany v případě zanedbání dohledu nad osobami, které nemohou posoudit následky svého chování, může být udělena sankce až do výše 25 000 korun.
• Vysvětlete dětem zásady bezpečnosti práce s předměty v domácnosti, které jsou často používány (např. fén, kulma, infrazářič v koupelně, varná konvice, mikrovlnná trouba, fritéza, krb atd.).

Rozdělávání ohně v přírodě:

• Pozor vždy dávejte při posezení u ohýnku, aby se nevymkl kontrole. Nerozdělávejte oheň na místech se vzrostlým porostem, na strništi, pod větvemi stromů, na suchém listí, v blízkosti stohů, seníků. Létající jiskry a vítr mohou způsobit přenesení ohně na hořlavé porosty a způsobit požár.
• Ohniště oddělte od okolního prostředí - např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem širokým až 1 metr, který bude zbavený veškerých hořlavin.
• K zapálení ohně nepoužívejte vysoce hořlavé látky, jako je benzín, líh atd.
• Rozdělaný oheň nikdy nenechávejte bez dozoru.
• Mějte nachystán dostatek vody či písek, kdyby se oheň začal vymykat kontrole.
• Po skončení hoření musí být ohniště důkladně uhašeno buď zalitím vodou nebo alespoň zasypáním zeminou. Při odchodu se nesmí z ohniště kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladná. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou dlouhou dobu skrývat žhavé uhlíky a poryv větru je pak rozdmýchá a roznese po okolí.
• Děti by neměly být ponechány u ohniště bez dozoru osoby starší 18 let. Zvlášť pozor na sezení a hry v přílišné blízkosti ohně, stačí málo a může dojít k vznícení šatů, ožehnutí vlasů, řas a popálení.
• Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

(Při zpracování textu bylo použito i informací z GŘ HZS ČR)

Autor:

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 1. 7. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI