Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Odborné informace

Letní přednášky příslušníků prevence 13.06.2014
   Spolupráce je nutná na všech úsecích, proto se i letos zástupce z oddělení prevence z krajského ředitelství v Liberci (oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin požáru) účastnil Porady - Semináře stavebních úřadů v Libereckém kraji. Porada se konala dne 30. 5. 2014 v přednáškovém sále Krajského úřadu Libereckého kraje (KULK) pod záštitou vedoucí stavebního úřadu KULK paní Mgr. Marcely Válkové.

    Tato porada se koná obvykle dvakrát ročně a Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (HZS LK) je vždy zván, aby stavebním úřadům v kraji přednesl novinky týkající se výkonu státního požárního dozoru, jeho věcné působnosti a dalších zajímavostí z oboru požární bezpečnosti staveb. Na letošním semináři kpt. Ing. Kateřina Štajncová připomněla soubor staveb, k jejichž dokumentacím HZS LK vydává stanovisko a naopak ke kterým není věcně příslušný stanovisko vydat. S ohledem k nové Metodické pomůcce pro stavební prevenci, kterou vydalo v dubnu 2014 generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, byly stavební úřady informovány o novém vzhledu závazných stanovisek. Referenti stavebních úřadů také obdrželi informaci o aktuálním stavu jednání mezi HZS LK a vodárenskou společností SČVK a. s. o zdrojích vnější požární vody - hydrantů na veřejných vodovodních řadech. Pro HZS LK není jednoduché oslovit vždy všechny stavební úřady v kraji najednou tak, aby všichni včas a korektně vstřebávali nové informace z požární ochrany, proto bychom rádi poděkovali Krajskému úřadu Libereckého kraje za každoroční pozvánku na tuto akci a rádi budeme doufat v pokračující spolupráci například na nadcházejícím předvánočním semináři.

    Příslušníci prevence HZS LK se ale nespokojí jen s účastí na seminářích ostatních organizací a úřadů a již pošesté letos pořádali vlastní seminář s názvem „NOVÉ PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB". Seminář se uskutečnil ve spolupráci s Oblastní kanceláří České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě dne 11. 6. 2014 v přednáškovém sále Krajské nemocnice Liberec a. s. a letos všechny velice mile překvapil počtem svých účastníků. Po loňském velmi úspěšném ročníku se počty vyšplhaly na celkem 97 účastníků, kteří letos vyslechli přednášky nejen příslušníků oddělení prevence, ale poprvé také tří externistů. Vzhledem k navyšujícímu se počtu zájemců byla při organizaci semináře velice nápomocna Krajská nemocnice Liberec a. s., která již potřetí bezplatně poskytla svůj přednáškový sál a bez jejíž pomoci by se tento seminář ve svých parametrech nemohl uskutečnit. Nelze opomenout služby nemocničního Cateringu, který pro všechny účastníky i přednášející připravil výborné občerstvení a bez kterého bychom se v parném červnovém počasí neobešli. Na programu letošního semináře bylo:

Zdroje vnější požární vody v Libereckém kraji
kpt. Ing. Ondřej Zmrhal, HZS Libereckého kraje

ČSN 730842 PBS - Objekty pro zemědělskou výrobu
kpt. Ing. Kateřina Štajncová, HZS Libereckého kraje

Vývoj normalizace v oblasti požární bezpečnosti staveb
Ing. Petr Boháč, PBS s.r.o., Plzeň, předseda SC1 TNK 27

Kontrolní technici požárně bezpečnostních zařízení - systém školení
Emil Janek, PROMAT s.r.o., Praha

Revitalizace typových bytových domů z pohledu požární bezpečnosti
Ing. Marek Pokorný, Ph.D., ČVUT Praha

Novinky v oblasti kontrolní činnosti - změna zákona o PO v návaznosti na kontrolní řád a užívání stavby vs požárně bezpečnostní řešení stavby
kpt. Ing. Tomáš Erban, HZS Libereckého kraje

Začleňování provozovaných činností podle požárního nebezpečí - dle zákona o PO
kpt. Mgr. Jan Mandl, DiS., por. Daniel Mlčoch, DiS., HZS Libereckého kraje

   Seminář podpořily společnosti PROMAT s. r. o., Praha a také PETR KOHOUT-HASIČSKÝ SERVIS, Liberec, kterým tímto velice děkujeme. Zároveň patří dík také všem interním i externím přednášejícím. Děkujeme za Vaše příspěvky a budeme se těšit na další spolupráci třeba na dalším ročníku v předběžném termínu 10. 6. 2015.

 

Autor: kpt. Ing. Kateřina Štajncová

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 1. 4. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI