Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Odborné informace

Jak je to s ochrannými maskami? 30.09.2013

   Únik nebezpečné látky, radioaktivní výbuch, teroristický čin... Vždy, když dojde k mimořádné události velkého rozsahu ve světě nebo u nás, množí se dotazy občanů k jejich sebeochranně. Nejčastějším dotazem v této souvislosti je: „Kde mám ochrannou masku a kdo mi ji dá?"

   Problematiku řeší jedno ze základních opatření ochrany obyvatelstva, a to individuální ochrana. Představuje souhrn opatření, jejichž cílem je omezit v nejvyšší možné míře působení radioaktivních a otravných látek i bakteriologických prostředků  na nejdůležitější části lidského organismu, především na dýchací cesty a obličej.

   V době míru se jedná o tzv. improvizovanou ochranu, kdy si občan svépomocí z dostupných prostředků vyrobí jednoduché pomůcky, které omezeným způsobem nahrazují prostředky individuální ochrany. 

   V případě ohrožení státu a válečného stavu se pro vybrané kategorie osob provádí výdej prostředků individuální ochrany. Jedná se o dětské ochranné vaky, dětské ochranné kazajky, dětské ochranné masky a ochranné masky pro dospělé. V rámci zjednodušeného výkladu lze říci, že prostředek individuální ochrany tvoří část zabezpečující ochranu kůže a sliznic a dále pak ochranný filtr řady MOF, který chrání dýchací cesty.

   K zabezpečení výdeje prostředků individuální ochrany se stanovuje jejich množství a struktura podle počtu dětí neumístěných ve školských zařízeních a podle projektované kapacity školských zařízení a lůžkové kapacity zdravotnických, sociálních a obdobných zařízení se zálohou 10%. Provádí se výběr a příprava prostorů pro jejich uskladnění, příprava personálu pro distribuci a výdej prostředků  včetně jejich evidence. Prostředky individuální ochrany jsou uskladněny ve skladech Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Chybějící prostředky budou centrálně doplněny za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu systémem hospodářských opatření pro krizové stavy. Výdej prostředků individuální ochrany pro stanovené skupiny obyvatelstva  budou provádět výdejní střediska (zařízení civilní ochrany pro zabezpečení výdeje), která  při nárůstu hrozby ozbrojeného konfliktu zřídí obce, školská, zdravotnická, sociální a obdobná zařízení.

   A zde si již můžeme zodpovědět nejčastější dotaz občanů. Co z uvedeného textu vyplývá? Odpověď ještě blíže specifikuje vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Stát zabezpečuje prostředky individuální ochrany pouze pro děti do ukončení školní docházky, pro osoby umístěné ve zdravotních a sociálních zařízeních a pro jejich doprovod. Prostředky budou vydávány pouze v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečném stavu. O výdejních místech a způsobu distribuce prostředků občany vyrozumí příslušný obecní úřad. Ostatní obyvatelé si mohou nakoupit prostředky individuální ochrany ve specializovaných prodejnách. Seznam prodejen v Libereckém kraji najdete na našich webových stránkách.

Autor: kpt. Mgr. Michaela Stará

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 1. 4. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI