Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Odborné informace

Monitorovací síť hlásičů úrovně radiace 21.03.2011

Během roku 2001 byly předány v rámci delimitace z okresních úřadů do majetku HZS ČR stacionární hlásiče úrovně radiace DC-4D 82 (HÚR) pořizované v minulosti v systému civilní ochrany. Jde o prostředky typové řady DC-4, typu DC-4C-71 a DC-4D-82, které byly konstruovány jako prostředky systémového radiačního průzkumu a jsou stále využitelné pro monitorování radiační situace při použití jaderných zbraní v případě vojenského ohrožení (ozbrojeného konfliktu), a také v případě mimořádných událostí nebo krizových situací nevojenského charakteru (např. teroristické útoky, havárie jaderných energetických zařízení).

V roce 2005 provedl Opravárenský závod Olomouc montáž a zaškolení obsluhy HÚR na všech stanicích Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (HZS LK) na krajském operačním středisku (KOPIS), operačních a informačních střediscích územních odborů (OPIS).

HÚR jsou zapnuty a trvale monitorují zvýšení úrovně radiace. Jeho součástí jsou venkovní sondy zpravidla umístěné na plášti budovy a vnitřní vyhodnocovací a zobrazovací jednotka s optickou a zvukovou signalizací. Při použití nízkointenzitní sondy je hlásič schopen zjistit a signalizovat expoziční příkony již od přibližně desetinásobku přírodního pozadí. Nízkointenzitní sonda pracuje v rozsahu od 0,1 mR/h (1 µGy/h) až do hodnoty 1 R/h (10 mGy/h). Na měřící rozsah této sondy pak navazuje sonda vysokointenzitní, která umožňuje měření od 0,1 R/h (1 mGy/h) až do hodnoty 1000 R/h (10 Gy/h). Pro vyloučení poruchy přístroje se několikrát provede kontrolní měření radiometry DC- E-98 a DC-3H-08 a v případě potvrzení se přijímají opatření pro radiační událost.

HZS ČR  a samozřejmě i HZS LK je součástí celostátní radiační monitorovací sítě (RMS). Řízením radiační monitorovací sítě je pověřen Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Kromě regionálních center Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Státního ústavu radiační ochrany a držitelů povolení k provozu jaderných zařízení, se na činnosti radiační monitorovací sítě podílejí dotčené rezorty a bezpečnostní sbory - ministerstvo vnitra (HZS ČR, Policie ČR), ministerstvo financí (Celní správa), ministerstvo obrany (Armáda ČR), ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí. Podrobnosti k funkci a organizaci radiační monitorovací sítě jsou upraveny Vyhláškou č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě, ve znění Vyhlášky č. 27/2006 Sb. Radiační situace na území ČR je průběžně monitorována stálými složkami RMS, ke kterým se při podezření na vznik nebo při vzniku mimořádné události radiačního charakteru přidávají pohotovostní složky RMS.

Základ stálých složek RMS tvoří síť včasného zjištění, která sestává z 54 měřicích bodů s automatizovaným přenosem naměřených hodnot. Jejich provoz zajišťují regionální centra Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, dále Státní ústav radiační ochrany, Český hydrometeorologický ústav a také HZS ČR, který na základě uzavřených smluv se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost provozuje sedm měřicích bodů sítě včasného zjištění (Kamenice, Jihlava, Hodonín, Tišnov, Frenštát pod Radhoštěm, Olomouc, Zlín).

Další stálou složkou RMS, na jejíž činnosti se rovněž podílí HZS ČR, jsou mobilní skupiny, které jsou mimo jiné určeny k monitorování dávek, dávkových příkonů a aktivity radionuklidů v terénu a k provádění odběrů vzorků složek životního prostředí. Mobilní skupiny HZS ČR vybavené mimo jiné soupravami pro radiační monitorování jsou vyčleněny z chemických laboratoří HZS krajů (Středočeského, Plzeňského, Jihomoravského a Moravskoslezského) a Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a při své činnosti se řídí „Smlouvou o činnosti složek celostátní radiační monitorovací sítě v působnosti MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky", uzavřenou mezi MV-generálním ředitelstvím HZS ČR a SÚJB.

Veškeré aktuální informace, které se týkají  radiační situace v Japonsku, jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost  www.sujb.cz , který m.j. v rámci své působnosti zabezpečuje mezinárodní výměnu dat o radiační situaci. Na uvedených webových stránkách naleznete nejen aktuální stav na jaderné elektrárně Fukushima I, ale zejména hodnocení aktuální radiační situace v ČR, informace pro cestující občany do východní Asie a nejčastěji se opakující dotazy veřejnosti, včetně vystoupení představitelů SÚJB v médiích. Další informace o aktuálnímu stavu a doporučení lze získat také ze stránek Státního ústavu radiační ochrany www.suro.cz .

Autor: kpt. Bc. Richard Michna

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 1. 7. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI