Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Odborné informace

Hasiči pořádali konferenci na téma Společný zásah při úniku nebezpečných látek 18.06.2019
Dva dny 18. - 19. června patřily v Peci pod Sněžkou konferenci v rámci Vlajkového projektu BEZPEČNÉ POHRANIČÍ - BEZPIECZNE POGRANICZE, reg. č. CZ.11.1.23/0.0/0.0/15_001/0000006, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Interreg V-A Česká republika - Polsko.
Autor: Mgr. Zdenka Štrauchová
Seminář přinesl novinky v požární prevenci 07.06.2019
Příslušníci oddělení prevence HZS LK (oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin požáru) již podesáté letos pořádali vlastní seminář s názvem „NOVÉ PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB".
Autor: kpt. Ing. Kateřina Štajncová
NOVÉ PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB 28.05.2019
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (HZS LK) ve spolupráci s Oblastní kanceláří České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) v Liberci a Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. (KNL) pořádá po roční přestávce seminář určený nejenom odborné veřejnosti z řad členů ČKAIT a osobám odborně způsobilým v požární ochraně či technikům požární ochrany, ale i všem příznivcům preventivní požární ochrany.
Autor: kpt. Ing. Kateřina Štajncová
Jak pálit čarodějnice bezpečně? 24.04.2019
Za několik dní opět vzplanou čarodějnické ohně. Aby si tento starý lidový svátek zachoval své kouzlo, připomínáme několik pravidel pro pálení ohňů.
Autor: Mgr. Zdenka Štrauchová
Liberecký kraj má kvalitnější systém varování obyvatelstva 11.12.2018
HZS LK uzavřelo dne 18.12.2017 s Libereckým krajem Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje.
Autor: Mgr. Zdenka Štrauchová
O změnách zákonů diskutovali příslušníci HZS LK se stavebním úřadem 02.02.2018
Příslušníci úseku stavební prevence Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, již mnoho let úzce spolupracují se stavebním úřadem Magistrátu města Liberec (dále jen MML).
Autor: Mgr. Zdenka Štrauchová
Novela zákona o požární ochraně 03.01.2018
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") byl v loňském roce novelizován zákonem č. 225/2017 a touto novelou mění také zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (dále jen „zákon o PO").
Autor:
Závěrečná informace k realizovaným projektům operace Technika, technologie a prostředky HZS ČR 29.08.2017
Závěrečná informace k realizovaným projektům operace Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru České republiky pro efektivní zásah
Autor:
Začíná topná sezóna - jste připraveni? 21.09.2017
Přestože topná sezóna začíná oficiálně až 1. října, chladné počasí posledních dnů vede řadu domácností k tomu, že už si alespoň na noc začínají přitápět.
Autor:
Jak správně postupovat při evakuaci 21.09.2017

Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, bezpečné a účinné přemístění osob, zvířat a majetku z objektu nebo oblasti ohrožené mimořádnou událostí do bezpečí.

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Zásah a podmínky na místě mimořádné události zlepšuje hasičům technika pořízená ze strukturálních fo 30.08.2017
28. 8. 2017 (Nicole Zaoralová) - Už více než dva roky využívají hasiči při práci techniku a věcné prostředky pořízené z projektů operace Technika, technologie a prostředky Hasičské záchranného sboru České republiky pro efektivní zásah („Efektivní zásah").
Autor:
Přívalové deště 18.07.2017

V posledních letech se průběh léta v České republice mění. Stále častěji se setkáváme s prudkým střídáním teplot i charakteru počasí.

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Pravidla pálení nejen čarodějnic 26.04.2017

Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty s pálením biologického odpadu - listí, větví, rostlinného odpadu apod. Z hlediska pohledu požární ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru.

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Kdo jsou dobrovolní hasiči? 07.03.2017

Muže, ženy mnohdy i děti v modrých montérkách, známe je všichni. Tráví mnoho hodin někdy i dnů v hasičské zbrojnici, při údržbě techniky, výjezdech k mimořádným událostem nebo na soutěžích a při organizování různých společenských a kulturních akcí pro ostatní obyvatele. Obecně jim všichni říkáme dobrovolní hasiči, ale „není hasič jako hasič".

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Co je vlastně integrovaný záchranný systém? 27.01.2017

Pod pojmem IZS si většina z nás okamžitě představí sanitku, hasičské nebo policejní auto spěchající k zásahu. Skutečnost je však trochu složitější.

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Odstraňování sněhu a rampouchů je na majitelích objektů 17.01.2017
S přibývajícím sněhem, převisy a rampouchy na budovách bývají hasiči voláni k jejich odstranění. Profesionální hasiči však sníh ze střech neodklízejí.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
S vítáním Nového roku opatrně 28.12.2016
Silvestrovské oslavy s sebou přinášejí zvýšené riziko požárů, a to zejména kvůli používání zábavní pyrotechniky. V tento den jsou častější požáry ve venkovním prostředí, kde hoří keře nebo travní porosty zapálené právě od pyrotechniky.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Vznícený tuk napáchal škodu v kuchyni 14.12.2016
Včera v 19:11 hodin byly vyslány 4 jednotky hasičů do Liberce (ulice Hejnická), kde byl nahlášený požár v rodinném domě.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Požárů topidel a komínů přibývá 06.12.2016
S teplotami pod bodem mrazu narůstají hasičům výjezdy k požárům sazí v komínech, požárům kvůli nesprávné obsluze topidel, kvůli manipulaci se žhavým popelem či špatnému umístění hořlavých předmětů v blízkosti topidla.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
V období adventu pozor na svíčky 25.11.2016
Již tuto neděli 27. listopadu nám začíná adventní období, pro které jsou typické svíčky na adventním věnci, vonné svíčky, tyčinky, aroma oleje či kostky.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Doba grilování nastala! 08.07.2016
Doba grilování je tu. Přípravu pokrmů tímto způsobem Češi v posledních letech milují, takže se peče na zahradách, balkonech či terasách.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Rady, jak prožít pálení čarodějnic bezpečně 27.04.2016
Za několik dní opět vzplanou čarodějnické ohně. Pro hasiče to však leckde znamená zvýšený počet požárů.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Pozor na jarní pálení! 04.04.2016
Sedmkrát byli hasiči HZS Libereckého kraje o uplynulém víkendu povoláni k požárům v přírodním prostředí.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Rizika spojená s vánočními svátky 17.12.2015
V předvánočním a vánočním čase vaříme, pečeme, smažíme, zkrátka jsme v kuchyni více než kdy jindy a je riziko, že v tom shonu něco zapomeneme.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Topná sezona je tu! 13.10.2015
Jakmile nastane topná sezona, hasiče začnou zaměstnávat požáry sazí v komínech, požáry kvůli nesprávné obsluze topidel, kvůli manipulaci se žhavým popelem či špatnému umístění hořlavých předmětů v blízkosti topidla.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Hasiči varují, každým dnem stoupá riziko požárů 04.08.2015
Další vlna veder udeřila i v Libereckém kraji a hasiči varují před požáry. V posledních dnech vyjíždějí častěji k požárům trávy, travních porostů, lesních porostů a hrabanky.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
K bodavému hmyzu hasiči nejezdí automaticky 30.06.2015
Během letních dnů začaly plnit statistiky hasičů zásahy na likvidaci rojů a hnízd vos, včel a sršňů.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Bez vyčištěného komínu to nepůjde! 24.10.2014
Teploty pomalu klesají k nule a lidi začali využívat svá topidla naplno. Někteří však zapomínají na nařízení vlády (č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv), které nám ukládá se o svá topidla starat a čistit je.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Štítek, který může zachránit život 05.08.2014
   Hodinu po půlnoci přijímají operátoři Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje na tísňové lince 112 hovor mladé ženy. Mluví přerývavě, neví kde je, bolí ji vše a nic a nechce se jí žít.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Prázdninová nebezpečí 24.06.2014
   Konec školního roku se pomalu blíží a začne období výletů, odpočinku na chalupě či zahraniční dovolené u moře. Aby vás nic nepříjemně nepřekvapilo a mohli jste se v klidu těšit z letní pohody, připravili hasiči několik doporučení a rad.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Letní přednášky příslušníků prevence 13.06.2014
   Spolupráce je nutná na všech úsecích, proto se i letos zástupce z oddělení prevence z krajského ředitelství v Liberci (oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin požáru) účastnil Porady - Semináře stavebních úřadů v Libereckém kraji.
Autor: kpt. Ing. Kateřina Štajncová
Domácí detektor nebezpečných plynů 17.02.2014

Hasiči v posledních letech zaznamenávají stoupající počet zranění, poškození majetku nebo úmrtí z důvodu úniku nebezpečného plynu. Také počet domácností používajících k vytápění, ohřevu vody nebo vaření zemní plyn nebo propan-butan stále roste.

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Vypouštění „balónků štěstí" není bez rizika 04.12.2013
   V období adventu, Vánoc i oslav nového roku se stává rok od roku oblíbenějším rituálem vypouštění tzv. létajících balónků štěstí.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Hasiči varují: Podzimní pálení se může vymknout kontrole 05.11.2013
    Během podzimních dnů připravujeme své zahrady a okolí domu na zimu. Hrabeme listí, stříháme rostliny a keře a tento nashromážděný „zelený" odpad pálíme.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Co dělat při požáru vozidla 30.10.2013

   Od začátku letošního roku eviduje Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje více než 80 ohlášených požárů dopravních prostředků na území Libereckého kraje, při kterých byly zraněny 4 osoby. Hlavními příčinami těchto požárů jsou technické závady, nejčastěji na elektroinstalaci a výfukovém potrubí, nebo úmyslné zapálení. Protože se u podobné události můžeme ocitnout všichni, zopakujme si několik základních pravidel, jak správně postupovat.

  

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Jak je to s ochrannými maskami? 30.09.2013

   Únik nebezpečné látky, radioaktivní výbuch, teroristický čin... Vždy, když dojde k mimořádné události velkého rozsahu ve světě nebo u nás, množí se dotazy občanů k jejich sebeochranně. Nejčastějším dotazem v této souvislosti je: „Kde mám ochrannou masku a kdo mi ji dá?"

Autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
Jak se chránit v zamořeném prostředí 05.09.2013
   I dnes se můžeme setkat se situacemi, kdy dojde k úniku nebezpečné látky do ovzduší. Třeba při poruše technologie v provozu nějaké firmy, chybném skladování nebo při dopravní nehodě cisterny převážející nebezpečnou látku po silnici nebo železnici. Únik nebezpečné látky může vážně ohrozit naše zdraví, někdy i životy. Proto je důležité vědět, jak se proti tomuto nebezpečí chránit.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Pozor na „masa na plotně" 03.09.2013
   K velmi časté příčině vzniku požáru patři ponechání připravovaného pokrmu na zapnutém elektrickém, popř. plynovém sporáku, v hasičské hantýrce „maso na plotně".
Autor: mjr. Mgr. Jan Mandl, DiS.
Jak chránit sebe i dům před bouřkou 06.08.2013
   Letní slunné počasí pravidelně střídají bouřky s blesky, hromy, krupobitím, přívalovými dešti či prudkým větrem a Liberecký kraj už nejednu ničivou bouřku letos zažil.
Autor: mjr. Mgr. Jan Mandl, DiS.
Jsou biokrby bezpečné? 08.04.2013

   V posledních dvou letech se na trhu rozšířila nabídka moderní bytové dekorace - krbů na biopalivo („biokrbů"). Jejich většímu prodeji a užívání zprvu bránila vyšší cena, ale toto již dnes neplatí. Biokrby vyráběné různými výrobci jsou dodávány i mnoha internetovými obchody, kdy jde často o dovoz ze zahraničí.

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Rozdíl mezi sdružením a jednotkami 28.03.2013
  Minulý týden se uskutečnila shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Liberec, a to 18. 3. v Heřmanicích, 19. 3. v Liberci - Vesci a 20. 3. ve Všelibicích.
Autor: kpt. Ing. Petr Štajnc
Když zazní zvuk sirény 10.04.2013

   V životě mohou nastat různé mimořádné události, které ohrožují životy a zdraví obyvatel a působí velké materiální a finanční škody. Mezi ty nejčastější patří povodně, požáry nebo technologické havárie s únikem nebezpečných látek. Abychom byli v případě vzniku mimořádné události včas varováni, je v České republice vytvořen tzv. jednotný systém varování a vyrozumění.

Autor: plk. Mgr. Michal Dvořák
Nově stanovené lhůty pro čištění, kontroly a revize komínů 30.11.2010
Dnem 1. ledna 2011 nabývá účinnosti nařízení vlády (dále NV) č. 91/2010 Sb., ze dne 2. dubna 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Zároveň se k tomuto dni ruší vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.

 

Autor: kpt. Ing. Tomáš Erban
Zkontrolujte zda jsou kouřovody správně izolovány od hořlavých látek 04.02.2010

V poslední době byl u HZS Libereckého kraje v rámci statistického sledování událostí zaznamenán nárůst požárů způsobených nesprávnou instalací lokálních topidel na tuhá paliva. V souvislosti s vysokými cenami paliv, a tím rostoucími náklady na vytápění objektů, dochází k masivnímu rozvoji vytápění objektů pomocí topidel na tuhá paliva, především pomocí krbů a krbových kamen.

Autor: kpt. Ing. Tomáš Erban
Co dělat po povodních 09.08.2010
Pokud byl dům nebo jiný majetek zasažen a poškozen povodněmi, po návratu do bydlí (po opadnutí vody) je nutné se řídit následujími doporučeními:
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Co dělat při silném větru 27.04.2009

Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek) které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně.

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Nebezpečí vzniku požáru od komínových těles 18.09.2008
Vzhledem ke skutečnosti, že se blíží začátek nové topné sezóny, je nutné si ověřit, v jakém stavu se nachází komínové těleso objektu, ve kterém bydlíme. Zanedbaný stav komínového tělesa může způsobit vznik požáru. V praxi však nemůžeme požár vzniklý v důsledku nevyhovujícího stavu komínového tělesa zobecnit pouze na jednu konkrétní příčinu vzniku požáru.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Pozor na hřbitovní svíčky 23.07.2008
V neděli 20. července 2008 ve 13:14 hodin byl na operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Územního odboru Jablonec nad Nisou nahlášen požár bytu v ulici Stavbařů v Železném Brodu. Po příjezdu jednotky požární ochrany na místo požáru bylo zjištěno, že hoří v kuchyni přízemního bytu, kde jeho uživatelka ponechala na dřevěném stolku bez dozoru zapálenou hřbitovní svíčku. Poté, co se z bytu vzdálila, došlo od dohořívající svíčky ke vznícení dřevěného stolku, od kterého se dále vznítil palubkový obklad stěn a dřevěný podhled trámového stropu.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Zabraňme požárům svým chováním 02.07.2008

Současné teplé počasí s nízkým počtem dešťových srážek zvyšuje nebezpečí vzniku požárů v přírodě. Nadměrné vysychání lesů, luk a polí usnadňuje vznik a rychlé šíření požárů ve volné přírodě. Ušetřeny nezůstávají ani osamocené stromy. Hlavní příčinou vzniku požárů v těchto dnech je lidská nedbalost. Nejčastěji vznikají požáry z důvodu špatného zabezpečení či nedohašení ohniště, nebo odhozením nedopalku cigarety do volné přírody.

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Nová pravidla v oblasti požární ochrany staveb 23.05.2008

Blíží se okamžik, kdy se změní přístup k navrhování, provádění a užívání z pohledu požární ochrany či bezpečnosti staveb. Tím okamžikem je 1. červenec 2008, kdy nabude účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (dále jen „vyhláška"). Tím se završí dlouholeté úsilí zpracovatelů této vyhlášky, jakožto právního předpisu upravujícího navrhování, provádění a užívání staveb z pohledu požární ochrany či bezpečnosti.

Autor: kpt. Ing. Ondřej Zmrhal
Monitorovací síť hlásičů úrovně radiace 21.03.2011

Během roku 2001 byly předány v rámci delimitace z okresních úřadů do majetku HZS ČR stacionární hlásiče úrovně radiace DC-4D 82 (HÚR) pořizované v minulosti v systému civilní ochrany. Jde o prostředky typové řady DC-4, typu DC-4C-71 a DC-4D-82, které byly konstruovány jako prostředky systémového radiačního průzkumu a jsou stále využitelné pro monitorování radiační situace při použití jaderných zbraní v případě vojenského ohrožení (ozbrojeného konfliktu), a také v případě mimořádných událostí nebo krizových situací nevojenského charakteru (např. teroristické útoky, havárie jaderných energetických zařízení).

Autor: kpt. Bc. Richard Michna
Linky tísňového volání, kdy je použít 02.04.2008

150 hasičský záchranný sbor
- volejte v případě požáru, úniku nebezpečných látek, dopravní nehody, aj.

155 zdravotnická záchranná služba
- volejte pokud jste zraněn, máte Vy nebo někdo jiný zdravotní obtíže

158 policie
- volejte v případě trestného činu, přepadení, krádeže, dopravní nehody, aj.

156 městská policie
- volejte v případě dopravních přestupků, rušení veřejného pořádku, aj.

112 jednotné evropské číslo tísňového volání
- volejte, pokud událost vyžaduje účast alespoň dvou záchranných složek najednou, tzn. např. při dopravních nehodách se zraněním, kdy je potřeba přítomnosti hasičů, zdravotnické záchranné služby a policie.
- pokud si nejste jisti místem, kde se nacházíte, nebo ho např. ze zdravotních důvodů nemůžete operátorce popsat, může posloužit linka 112 ke snadné lokalizaci, popř. identifikaci, volajícího.
- pokud si ve stresu a krizové situaci nemůžete vzpomenout na jiné číslo tísňové linky.
- pokud neovládáte češtinu, odbaví Vás operátorky na lince 112 ve většině světových jazyků.
- pokud je rovnocenná národní linka tísňového volání obsazena.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Jak zabezpečit domácnost proti vzniku požáru 27.03.2008

Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v soukromých domácnostech mají nejtragičtější následky. Každý rok při nich zemřou desítky lidí, zraněny jsou další stovky osob a způsobené škody dosahují stamilionů korun.

V průběhu roku 2006 došlo v Libereckém kraji k 80-ti požárům v rodinných domech, ve 106-ti případech v bytových domech a ve 30-ti případech se jednalo o rekreační objekty. V roce 2006 zemřely v Libereckém kraji 4 osoby při požárech v domácnostech. V únoru došlo k požáru rodinného domu v části Alšovice obce Pěnčín, v dubnu k požáru rodinného domu ve Cvikově, v říjnu vznikl požár v rekreační chatě v Křižanské ulici v Liberci a v rodinném domě v Mříčné v okrese Semily. Všechny tyto požáry si vyžádali lidský život. V uplynulém roce vznikl požár v 74 případech v rodinných domech, 95 požárů se událo v bytových domech a téměř 30 požárů vzniklo v budovách určených k rekreaci. Loni v našem kraji nezaplatil nikdo životem požár v domácnosti díky lidské všímavosti a rychlých zásahům jednotek požární ochrany. Při požárech v domácnostech však bylo zraněno 19 osob.

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Požární hlásiče - zařízení autonomní detekce a signalizace 12.02.2008

V uplynulých týdnech jsme zaznamenali zprávy o tom, že občané byli oslovováni některými prodejci, kteří tvrdili, že domácnosti musí být povinně vybaveny požárními hlásiči a že si je lidé tedy musí zakoupit. Tato tvrzení nebyla pravdivá a Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje - ÚO Semily k tomuto podává vysvětlení.

Autor: mjr. Bc. Petr Kousal

Pravidelná zkouška sirén: 3. 6. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI