Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Tiskové zprávy

„Hasiči pod tlakem - bezpečnost v ohrožení 24.07.2019
Ředitel HZS Libereckého kraje plk. Ing. Luděk Prudil bilancuje první pololetí roku 2019.

Pane řediteli, jak hodnotíte první pololetí tohoto roku?
Průběh první poloviny tohoto roku zaměstnal hasiče v Libereckém kraji víc, než bychom očekávali.
I když počet řešených událostí na území Libereckého kraje dosáhl v roce 2018 historického maxima (5700 mimořádných událostí), tak letošní rok jej určitě výrazně překoná. Zejména meteorologické jevy na začátku ledna 2019 (vydatné sněžení a silný vítr) a pak velmi silný vítr 10. a 11. března 2019 způsobily velký počet zásahů hasičů zprvu na popadané stromy, poškozené budovy a střechy nebo dopravní nehody. Následné sucho pak zapříčinilo i vysoký počet požárů. Počet řešeným mimořádných událostí je tak nyní o téměř 40% vyšší než v roce 2018 a o více než 50% vyšší oproti pětiletému průměru.

Neustále nám hrozí, že se vrátí teplé a suché období s výskytem velkého počtu požárů v přírodním prostředí, tak bude loňský rekord v počtu řešených mimořádných událostí na území Libereckého kraje překročen ještě víc, než nasvědčuje pololetní analýza.

Co to pro hasičský záchranný sbor znamená?
Vyšší zásahová činnost automaticky představuje zvýšené provozní náklady a vyšší opotřebení zásahové techniky, ochranných prostředků a hasičů samotných jak u Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, tak i u obcí, které zřizují jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí.

Je na tuto situaci rozpočet hasičského záchranného sboru připraven?
HZS Libereckého kraje stále pociťuje následky úsporných opatření přijatých v souvislosti se stagnací ekonomiky v období před rokem 2010. Od této doby se stále nepodařilo rozpočet finančních prostředků HZS Libereckého kraje, ale i celého HZS ČR, nijak významně navýšit. S ohledem na ekonomický vývoj a s tím související zvyšováním cen za produkty i služby reálně hrozí, že letošní přidělené provozní finanční prostředky budou zcela nedostačující a bez navýšení rozpočtu bude akceschopnost jednotek HZS Libereckého kraje v posledních měsících tohoto roku ohrožena.

Tento problém se týká pouze provozních prostředků?
Bohužel ne! Ještě horší situace je v oblasti investičních výdajů, kdy přidělené prostředky nestačí ani na zajištění prosté obnovy techniky a hasičská technika nám postupně stárne.

Aktuální průměrné stáří základních hasičských cisteren se u HZS Libereckého kraje blíží 10 letům a u speciálních zásahových automobilů přesuje dokonce 22 let. Nejstarší zásahové vozidlo - automobilová vysokozdvižná plošina dosahuje stáří 38 let. Přitom stanovené limity stáří techniky jsou 7, respektive 15 let.

Stará hasičská technika vždy současně generuje vysoké provozní náklady zejména v souvislosti s vyšší četností oprav, jejichž počet se stářím vozidla úměrně roste - je to začarovaný kruh. Pokud se na technice vyskytne nutnost nákladných oprav, budeme muset techniku odstavit a počkat na finanční prostředky roku 2020. Neustále se zvyšuje riziko selhání techniky u zásahu a nyní si např. půjčujeme vyřazenou cisternu od HZS hl.m. Prahy, protože máme několik vozidel v opravě.

Existuje z tohoto kruhu nějaká cesta ven?
Stávající akutní potřeba HZS Libereckého kraje na navýšení provozních prostředků je cca 10 mil. Kč a to jen na plnění těch nejzákladnějších úkolů. I přes zapojení mimorozpočtových prostředků, zejména finančních prostředků za náhrady nákladů za zásahy prováděné u dopravních nehod, žádá sbor o poskytnutí dodatečných finančních prostředků ze státního rozpočtu každoročně a jejich přidělení je pro fungování sboru a zabezpečení akceschopnosti jednotek hasičského záchranného sboru v podstatě existenční. Cesta z kruhu ven vede přes zásadní navýšení rozpočtu celého Hasičského záchranného sboru ČR o 1,3 mld. Kč na provozní a investiční výdaje.

Jaké dopady by nedostatek finančních prostředků mohl mít na bezpečnost obyvatel Libereckého kraje?
Nelze předpokládat, že hasičský záchranný sbor dlouhodobě zvládne fungovat s rozpočtem, který neodpovídá akutním potřebám řešení bezpečnostní situace. Počet mimořádných událostí neustále roste, rozšiřuje se portfolio naší činnosti, přibývá činností, kdy jsou lidé ohroženi. Reálně nyní hrozí, že:
- nebudeme schopni realizovat všechny opravy vozidel z finančních prostředků letošního roku a budeme nuceni některá vozidla odstavit mimo provoz,
- případně budeme muset některé činnosti omezit (výcviky, kondiční jízdy apod.),
- případně budeme muset omezit některou zásahovou činnost (např. výpomoc ZZS se snášením pacientů po schodech do sanitek),
- nebudeme schopni nakupovat nové ochranné prostředky pro hasiče a ti budou muset zasahovat ve starých, které je již tak plně nechrání.

Pokud bychom za stávající výše provozních finančních prostředků neudělali v druhé polovině tohoto roku úsporná opatření, tak by nám v závěru roku hrozilo, že nebudou finanční prostředky ani na pohonné hmoty a nebudeme moci zasahovat vůbec. V době krize je pochopitelné, že bez úsporných opatření to jinak nejde, ale v krizi byl státní rozpočet před 10 lety. HZS ČR se s nedostatkem provozních a investičních finančních prostředků potýká od té doby - v roce 2010 došlo k razantnímu snížení rozpočtu a to trvá doposud.

Věříme, že vedení ministerstva vnitra i vláda ČR brzy vyhodnotí nebezpečí vyplývající z podfinancování HZS ČR a razantně a především trvale navýší rozpočet HZS ČR na úroveň odpovídající jeho aktuálním potřebám.

Řešení mimořádných událostí se dotýká českých občanů každodenně a občané by měli mít jistotu, že budou vždy a rychle před nebezpečími ochráněni. Když státní rozpočet velmi razantně posílil výdaje na obranu, tak by neměl být opomenut další segment bezpečnosti a tím je Hasičský záchranný sbor ČR.

Autor: por. Bc. Lucie Hložková

Foto: Mgr. Zdenka Štrauchová

 

Autor: Mgr. Zdenka Štrauchová

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 3. 6. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI