Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Tiskové zprávy

Činnost neoprávněné osoby provádějící kominické práce na území Frýdlantska 04.01.2019
Při prověřování skutečností po požáru v komínovém tělese ve Frýdlantském výběžku byl HZS Libereckého kraje předložen od majitele nemovitosti doklad „Posouzení spalinové cesty", který vydala osoba vydávající se za odborně způsobilou osobu v oboru kominictví. S ohledem na to, že vydaný doklad neodpovídal platné legislativě, bylo dalším prověřováním zjištěno, že se jedná o doklad vydaný neoprávněnou osobou.

Zpráva o čištění, kontrole případně revizi spalinové cesty vydaná neoprávněnou osobou má za následek jednak neplatnost dokumentu samotného, ale zejména jde o neodborné posouzení celkového stavu komínového tělesa. V takovém to případě, může být neodhalený špatný stav komína příčinou vzniku požáru.

Povinnost provádět čištění, kontrolu a revize spalinových cest ukládá zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (§ 43 a navazující). Podrobnosti jsou dále zohledněny ve vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Revizi spalinové cesty provádí oprávněná osoba, která je současně revizním technikem spalinových cest ve smyslu zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Seznam revizních techniků spalinových cest je pro ověření k dispozici na internetových stránkách HZS ČR. https://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/
 
Čištění a kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Autor:

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 1. 7. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI