Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Tiskové zprávy

Ministr vnitra navštívil dvě požární zbrojnice v kraji 15.03.2018
13. března proběhlo v Libereckém kraji výjezdní zasedání vlády České republiky. V rámci svých dopoledních individuálních programů řešili ministři různá témata, která souvisela s problémy tohoto regionu.

Ministr vnitra Mgr. Lubomír Metnar navštívil v doprovodu ředitele HZS Libereckého kraje plk. Ing. Luďka Prudila dvě požární zbrojnice, a to požární zbrojnici před plánovanou revitalizací v obci Rynoltice a požární zbrojnici, která prošla kompletní revitalizací v loňském roce v městysu Zdislava.
Spolu se zástupci Hasičského záchranného sboru LK, Krajského úřadu LK, ředitelem Krajského ředitelství policie LK a starostou Rynoltic si ministr Metnar prohlédl objekt, který bude v obci po revitalizaci sloužit jako plnohodnotná požární zbrojnice. Celkové náklady na investici jsou vyčísleny na bezmála osm milionů korun. Obec využila možnosti získání investiční dotace v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí". Díky tomu se na financování projektu podílí ze 3/6 MV - GŘ HZS ČR a ze svého rozpočtu přispěje 2/6 i Liberecký kraj, který dlouhodobě podporuje jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí.

Členové delegace se po té přesunuli do městyse Zdislava, jehož jednotka požární ochrany už se může od konce ledna 2018 pochlubit novým zázemím. Její hasičská zbrojnice totiž prošla, právě díky výše zmíněné dotaci, kompletní revitalizací. Proměna původní zbrojnice přišla celkem na 4.961.000 Kč a jednalo se o jednu z největších investic městyse Zdislava. Na projekt přispělo MV - GŘ HZS ČR částkou 1.555.600 Kč a Liberecký kraj se podílel výší 1.037.067 Kč. Revitalizací hasičské zbrojnice získala místní jednotka požární ochrany odpovídající zázemí pro svoji činnost. Vybudovalo se jedno stání pro velkou hasičskou cisternu a menší stání pro dopravní automobil. Hasiči mají nové šatny včetně sociálního zázemí a v prvním patře vznikla dokonce školící místnost pro třicet osob.

Ze stejné dotace se již podařilo oběma zmiňovaným obcím získat dopravní automobil, který je určený pro zajištění činností jednotky, zejména k přepravě osob a požárního vybavení. Slouží také k zásahové činnosti a výcviku jednotky.

Dalším diskutovaným tématem setkání byla strategie rozvoje Hasičského záchranného sboru v Libereckém kraji. Pro ten je, z důvodu zhoršujícího se bezpečnostního prostředí a zvyšování četnosti velkých mimořádných událostí, klíčová zejména potřeba finanční a personální stabilizace. Ze strany vedení sboru byla prezentována také nutnost lepší obměny požární techniky a věcných prostředků tak, aby se dosáhlo stabilního cyklu, který by byl kratší, než je doba životnosti samotné techniky.

Stáří techniky je v mnoha případech výrazně vyšší než připouští předpisy (7 let základní technika a 15 let speciální technika) :
- nejstarší vozidlo je 37 let staré (požární plošina),
- průměrné stáří cisternové automobilové stříkačky základní je 7,25 let,
- u speciální techniky je to např. u cisternové automobilové stříkačky speciální 20 let,
- u technických automobilů 21,8 let,
- u požárních automobilových plošin 30,75 let
- u vyprošťovacích automobilů 26 let

Vyřazenou techniku poskytuje HZS LK jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí, které ale musí vynaložit na jejich opravu a udržení provozuschopnosti velké finanční prostředky.
Například obec Rynoltice disponuje cisternovou automobilovou stříkačkou TATRA 148 s rokem výroby 1972. Ve Zdislavě hasiči zasahují s TATROU 138, která je stará 53 let.
Stáří techniky má dopad na její spolehlivost při zásahu a se zvyšujícím se stářím hrozí nebezpečí selhání techniky. Na tom, že by si obměnu zasloužila, se shodli všichni účastníci setkání.
 
Foto: plk. Mgr. Josef Málek, ředitel ÚO Liberec

 

 

Autor:

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 3. 6. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI