Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Tiskové zprávy

Operační středisko hasičů zahájilo provoz s novými technologiemi 27.11.2015
Dnes proběhlo slavnostní zahájení provozu Krajského operačního a informačního střediska HZS Libereckého kraje po implementaci nových technologií a připomenutí 70. výročí profesionálních hasičů v Liberci. Po úvodní části nechybělo slavnostní přestřižení pásky a ukázka toho, jak technologie fungují v praxi a co hasičům umožňují.
 


Lepší fungování zabezpečil Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, který byl připraven a realizován v letech 2010 - 2015 se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového fondu.

Projekt je součástí programu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému (ve zkratce IS IZS). V Integrovaném operačním programu bylo na projekty programu IS IZS vyčleněno 2 mld. Kč.

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje byl spolufinancován v poměru 85 % způsobilých nákladů ze strukturálních fondů Evropské unie a 15 % způsobilých nákladů bylo hrazeno z národních zdrojů (státní rozpočet).

Krajský standardizovaný projekt kraje byl zaměřen na vybudování nebo zlepšení informačního systému operačního střediska s cílem zajistit provoz informačních a komunikačních sítí a služeb Hasičského záchranného sboru České republiky a dosáhnout dokonalého propojení všech základních složek integrovaného záchranného systému mezi sebou bez ohledu na jejich lokaci a tak zajistit vysokou akceschopnost a interoperabilitu.

Výstupy projektu kraje umožní včasnou a efektivní reakci na zvyšující se hrozby či následky přírodních a technologických rizik, které lze eliminovat či řešit prostřednictvím zajištění vysoké úrovně akceschopnosti a efektivity operačního řízení Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci základních složek integrovaného záchranného systému. Jedná se zejména o potřebu včasného zásahu na místě mimořádných událostí.

V rámci Krajského standardizovaného projektu Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje byly pořízeny nové technologie pro operační řízení s napojením na technologie vybudované v projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému umožňující zajistit kvalitnější informace pro vytěžení informací z tísňového hovoru, vyšší účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o operační situaci, zkrácení přepravních časů sil a prostředků a dále zajistit interoperabilitu na úrovni jednotlivých hasičských záchranných sborů krajů, ale i mezi ostatními základními složkami integrovaného záchranného systému.

Obdobné projekty byly realizovány hasičskými záchrannými sbory ostatních krajů, čímž dochází k synergickému efektu realizace projektů programu IS IZS.

Informace o projektech programu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS

Program Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IS IZS") se skládá z projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému, centrálních standardizovaných projektů generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a Policejního prezidia České republiky a projektů řešených na krajské úrovni (krajské standardizované projekty základních složek integrovaného záchranného systému). Gestorem celého programu IS IZS je Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského sboru České republiky.

Program IS IZS se skládá z celkem 45 dílčích projektů, z toho 42 je spolufinancováno z Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence, oblast podpory 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Cílem programu IS IZS je zvýšení kvality poskytovaných služeb občanům v úseku tísňového volání, operačního řízení a interoperability jednotlivých základních složek integrovaného záchranného systému.

Krajské standardizované projekty hasičských záchranných sborů krajů a Centrální standardizovaný projekt Ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky byly zaměřeny na vybudování nebo zlepšení informačního systému operačního střediska s cílem zajistit provoz informačních a komunikačních sítí a služeb Hasičského záchranného sboru České republiky a dosáhnout dokonalého propojení všech základních složek integrovaného záchranného systému mezi sebou bez ohledu na jejich lokaci a tak zajistit vysokou akceschopnost a interoperabilitu.

Základním výstupem projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému je vytvoření sjednocující technologické platformy pro systémovou výměnu dat mezi základními složkami integrovaného záchranného systému. Dále zefektivnění příjmu tísňového volání občanů a zrychlení doby odezvy základních složek integrovaného záchranného systému na tísňové volání.

Více o projektech programu IS IZS:
http://www.hzscr.cz/clanek/jednotna-uroven-informacnich-systemu-operacniho-rizeni-a-modernizace-technologii-pro-prijem-tisnoveho-volani-zakladnich-slozek-integrovaneho-zachranneho-systemu-402999.aspx
http://is-izs.izscr.cz/

Více o Integrovaném operačním programu:
www.strukturalni-fondy.cz/iop
​www.kvalitazivota.eu

Autor:

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 3. 6. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI