Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Tiskové zprávy

Dnes začalo fungovat jednotné operační středisko hasičů 01.12.2014

Dnes v sedm hodin ráno začalo fungovat jednotné Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (dále KOPIS HZS LK). Směny na územních odborech Česká Lípa a Semily skončily a veškeré odbavení událostí v rámci kraje je vyřizováno centrálně z Liberce. Na operačním středisku se střídají 4 směny po 12 hodinách, přičemž minimální počet je 5 příslušníků a plné obsazení čítá 8 příslušníků. Telefonní čísla zaniklých operačních středisek byla přesměrována a volající člověk nepozná rozdíl.
 
Hasiči v Libereckém kraji byli poslední v republice, kteří do včerejška měli územní operační střediska. Od toho centrálního si slibují především sjednocení postupů v operačním řízení, navíc do konce roku ještě počítají s obměnou technologií.
 
Aby dnešní den hasiče nic nepřekvapilo, KOPIS HZS LK prošel již před měsícem několikadenním testováním jednotného provozu. Před „ostrým" provozem se musel sjednotit hlavně radioprovoz jak na digitálních, tak analogových radiostanicích.
 
Stejně jako při centralizaci středisek v jiných krajích i zde vyvstávají obavy, že operátoři budou příliš vzdálení místním podmínkám a nebudou znát regionální názvy. Na druhou stranu šel vývoj technologií natolik dopředu, že v tuto chvíli mají operační důstojníci mocný nástroj v podobě geografických informačních systémů a další podpory, takže jsou schopní efektivně řídit všechny operace ke zvládnutí události.

Jednotné operační středisko funguje v nových prostorách multifunkční budovy v Šumavské ulici, která byla slavnostně otevřena 8. ledna 2014. (Pod odkazem dále najdete článek k otevření budovy s dalšími informacemi: http://www.hzslk.cz/55.4181-nove-zazemi-hasicu-bylo-slavnostne-otevreno.html).
 
Nové středisko vzniklo díky Krajskému standardizovanému projektu Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, který je zaměřen na vybudování nebo zlepšení informačního systému operačního střediska s cílem zajistit provoz informačních a komunikačních sítí a služeb Hasičského záchranného sboru České republiky a dosáhnout dokonalého propojení všech základních složek integrovaného záchranného systému mezi sebou bez ohledu na jejich lokaci a tak zajistit vysokou akceschopnost a interoperabilitu.

V rámci Krajského standardizovaného projektu Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje jsou pořízeny nové technologie pro operační řízení s napojením na technologie vybudované v projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému umožňující zajistit kvalitnější informace pro vytěžení informací z tísňového hovoru, vyšší účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o operační situaci, zkrácení přepravních časů sil a prostředků a dále zajistit interoperabilitu na úrovni jednotlivých hasičských záchranných sborů krajů, ale i mezi ostatními základními složkami integrovaného záchranného systému.

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje je s ostatními dílčími projekty součástí programu "Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému" a vytvořil společnou systémovou a technologickou jednotnost operačních středisek celé jedné ze základních složek integrovaného záchranného systému - Hasičského záchranného sboru České republiky.

Obdobné projekty byly realizovány hasičskými záchrannými sbory ostatních krajů, čímž dochází k synergickému efektu realizace projektů.

Více o projektech programu IS IZS:
http://www.hzscr.cz/clanek/jednotna-uroven-informacnich-systemu-operacniho-rizeni-a-modernizace-technologii-pro-prijem-tisnoveho-volani-zakladnich-slozek-integrovaneho-zachranneho-systemu-402999.aspx
http://is-izs.izscr.cz/

Více o Integrovaném operačním programu:
www.strukturalni-fondy.cz/iop
​www.kvalitazivota.eu

 
Foto: HZS LK, por. Mgr. Zdenka Štrauchová
Autor:

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 3. 6. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI