Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Tiskové zprávy

Nové zázemí hasičů bylo slavnostně otevřeno 08.01.2014

Dnes byla za účasti významných osobností slavnostně otevřena nová multifunkční budova Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje v Šumavské ulici. Nové zázemí zde získá především jednotné krajské operační a informační středisko. Do dvou let tak postupně ukončí činnost operační střediska na zbývajících územních odborech Česká Lípa a Semily a výjezdy hasičských jednotek budou řízeny centrálně z Liberce.

Moderní technologie, které budou v novém operačním středisku v průběhu roku 2014 postupně instalovány, významným způsobem urychlí celý systém předávání informací mezi složkami integrovaného záchranného systému (IZS) a vysílání jejich sil a prostředků bude výrazně efektivnější. „Otevření nové víceúčelové budovy s moderním krajským operačním a informačním střediskem nám zkrátka umožní rychle a přehledně zvládat i rozsáhlé mimořádné události," shrnuje plk. Ing. Roman Hlinovský, ředitel HZS Libereckého kraje.

Zhotovitelem stavby se stala firma CGM Czech a. s., která začala objekt budovat v srpnu roku 2012. Stavbě předcházelo zbourání starých garáží, které nahradila těsně před koncem roku 2013 nová 2,5 podlažní budova. V jejím přízemí se nachází dílna a garáže pro požární techniku. Ty mají speciálně zvýšený strop z důvodu rozměrových požadavků kontejnerového programu zabezpečujícího speciální prostředky pro řešení mimořádných událostí.

V 1. patře jsou vybudovány místnosti pro Krajské operační a informační středisko Libereckého kraje (KOPIS) a Telefonní centrum tísňového volání 112 (TCTV 112). Velkým posunem vpřed bude vybavení novými technologiemi, které umožní v rámci operačního řízení vzájemné sdílení dat složek IZS a omezí potřebu dalších doplňujících telefonátů. Nově užívaný software poskytne propojení až do taktické úrovně. Tato schopnost umožní například první složce IZS na místě mimořádné události dopřesnit polohu pouhým stiskem tlačítka ve vozidle.
 
Prostory v prvním patře počítají i s nezbytným zázemím pro operátory a kancelářemi pro obslužný personál. Zároveň jsou zde připraveny místnosti prokrizové řízení, s jejichž vybavením přislíbil podporu i Krajský úřad Libereckého kraje.

Náklady na výstavbu víceúčelového objektu činí 61.653.858,37 Kč s DPH. Finanční prostředky na stavbu byly poskytnuty z MV - Generálního ředitelství HZS ČR a Evropských fondů. Z těch byl projekt podpořen 2.598.115,53 Kč v rámci Krajského standardizovaného projektu HZS LK - Jednotná úroveň informačních systémů složek integrovaného záchranného systému. Z financí EU byly hrazeny zejména stavební úpravy související s činností technologií na operačním středisku. V rámci tohoto projektu je dále plánováno zakoupení moderních informačních a telekomunikačních technologií za 29.820.000,00 Kč, které zajistí vyšší úroveň vzájemné spolupráce složek IZS.
 
Realizace Krajského standardizovaného projektu HZS Libereckého kraje je zaměřena na dosažení hlavních cílů, mezi které patří:
• Zefektivnit poskytování pomoci občanům při mimořádné události
• Zajistit jednotnou technologii pro příjem tísňového volání
• Zvýšit účinnost tísňového volání
• Zvýšit účinnost operačního řízení
• Zvýšit přesnost lokalizace mimořádné události
• Zrychlit zahájení činnosti všech nezbytných základních složek IZS
• Zkrátit čas přepravy sil a prostředků záchranářů na místo mimořádné události
• Zajistit všestranný tok operačních dat
• Vytvořit podmínky pro nasazení navigačních systémů
• Zajistit sdílení vizualizace operační situace
Jmenovaná pozitiva sníží náklady na provoz operačního střediska. Pro občany bude i nadále k dispozici jednotné evropské číslo tísňového volání 112 a česká národní čísla tísňového volání (150, 155, 158 a 156).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Název operačního programu: Integrovaný operační program
Název oblasti podpory: Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Název výzvy: Kontinuální výzva pro PO 3.4 - 11 - Jednotná úroveň informačních systémů složek integrovaného záchranného systému
Název projektu: Krajský standardizovaný projekt HZS LK
Cíl projektu: Realizace KSP HZS LK řeší problém operačních středisek HZS ČR na území Libereckého kraje

Foto: kpt. Ing. Jana Leitgebová, KŘ HZS LK

Autor:

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 3. 6. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI