Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Tiskové zprávy

Nečistíš, zaplatíš! 04.10.2012
   Trochu upravený slogan reklamní kampaně v nadpisu dobře vystihuje, co se stane, když majitelé nemovitostí nebudou čistit kamna, komíny, kouřovody. Požár komínových sazí se může snadno rozšířit a škody tak mohou několikanásobně přesáhnout částku za vyčištění.

   Povinnost starat se o komíny ukládá nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. V jeho příloze jsou lhůty kontrol a čistění spalinové cesty, vybírání znečišťujících částí a kondenzátů a čistění spotřebiče za období jednoho roku.

  Při těchto lhůtách je brán v úvahu výkon spotřebiče do 50kW, nad 50kW, dále dle druhu paliva spotřebiče - zda jde o pevné, kapalné nebo plynné. A ještě je bráno v potaz, jestli spotřebič paliva využíváme celoročně nebo jen sezónně. U spotřebiče do 50kW by měla kontrola spalinové cesty a výběr tuhých znečišťujících částí proběhnout 1x za rok od osoby způsobilé v kominictví. Čištění spalinové cesty pak u spotřebiče na pevná paliva s celoročním provozem by mělo proběhnou 3x za rok.

   Pokud uvádíme do provozu nový spotřebič paliv, je třeba jeho revize. Tu nemůže dělat každý kominík, ale pouze revizní technik a i na stránkách kominického cechu lze tyto kontakty dohledat.

   Když se člověk o kamna, komíny nestará, může dostat pokutu až 10.000 Kč, v případě vzniku požáru pak 25.000 Kč. „Také pojišťovna žádá předložení dokladu o tom, že majitel nic nezanedbal. Jinak vlastníkovi hrozí, že mu pojišťovna sníží plnění," upozorňuje mjr. Ing. Tomáš Erban, vedoucí odd. kontrolní činnosti HZS Libereckého kraje.

   Jak pokračuje, důležité je, čím člověk topí. „Pokud mám kamna na uhlí a dřevo, nebudu tam házet PET láhve, ale použiji kvalitní topivo," dodává. Pozor i na zásady bezpečných vzdáleností pro komínové těleso. Hořlavé látky by od něj měly být vzdáleny v půdních prostorách nejméně 1 metr.  

   V žádném případě také nesypte horký popel do plastových popelnic. Žárem se zdeformují a mohou zapálit hospodářské i obytné budovy v blízkosti.
Autor:

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 3. 6. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI