Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Tiskové zprávy

Rozšíření identifikace místa mimořádné události 09.09.2008

V uplynulém měsíci byla do aplikace GIS (geografické informační systémy) na Krajském operačním a informačním středisku Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje instalována data zpřesňující orientaci volajících. Díky spolupráci s Magistrátem města Liberec a Městským úřadem Česká Lípa mají nyní hasiči k dispozici databázi sloupů veřejného osvětlení na území měst Liberec a Česká Lípa. Jedná se o jedinečné číslo každé lampy. V Liberci se identifikační štítek ve většině případů skládá z písmen LB a pěti čísel, například LB49000, a je umístěn ve výši očí. Česká Lípa má sloupy označeny písmeny A-D, R a čtyřmístným číslem, například A-1137. Lampy jsou zde označeny ve výšce 3 metrů.

Nový systém výrazně pomůže v orientaci, upřesní místo odkud volající oznamuje nějakou mimořádnou událost, zejména v případě, kdy nezná název ulice, či není schopen přesně určit místo, kde se nachází. Operační důstojník se tak může volajícího dotázat na číslo nejbližší lampy veřejného osvětlení a po zadání do mapového podkladu se mu zobrazí přesné umístění tohoto sloupu. Operační důstojníci HZS pomocí těchto databází mohou pomoci v orientaci také Policii ČR a Zdravotnické záchranné službě, kdy si operační důstojníci a operátorky mohou mezi sebou telefonicky upřesňovat místa událostí, a tím podstatně zkrátit připadnou časovou prodlevu při jejich hledání.

Tato data jsou zpracována zatím jen pro území měst Liberec a Česká Lípa. Data jsou do aplikace zatím vložena pouze na operačním středisku HZS, do systému TCTV 112 (telefonní centrum tísňového volání) ještě zanesena nejsou. I když v současné době probíhá testovací režim, dá se již nyní tato pomůcka dobře využívat v praxi.

Bohužel se již nyní setkáváme s jevem, kdy vandalové štítky z lamp strhávají, aniž by tušili, že svým jednáním mohou ztížit orientaci pro záchranné složky, a tím ohrozit v některých případech i lidské životy. Vzhledem k tomu, že v Liberci jsou štítky na veřejném osvětlení umístěny poměrně nízko, jsou snadným terčem nenechavců.

Všichni doufáme, že nové podklady a informace povedou ke zrychlení a zkvalitnění práce složek IZS, což znamená zejména zrychlení příjezdu záchranných složek k spoluobčanům postiženým mimořádnou událostí, k záchraně jejich životů, zdraví a majetku.

Autor:

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 3. 6. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI