Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

Nacházíte se: Schvalování DZP

:: Schvalování DZP

 

V návaznosti na novelu zákona č. 229/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dochází k novele zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně"), která nabývá účinnosti dne 1. srpna 2017. V souladu s touto novelou dochází k rozšíření výkonu státního požárního dozoru o schvalování dokumentace zdolávání požárů u provozovatelů činností s vysokým požárním nebezpečím nebo provozovatelů se zvýšeným požárním nebezpečím, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah. Výše zmíněné rozšíření státního požárního dozoru je upraveno v § 31 odst. 1 písm. e) zákona o požární ochraně.


Na základě § 15 zákona o požární ochraně a § 34 odst. 2 vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhl. 221/2014 Sb., se dokumentace zdolávání požárů zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah (§ 18 vyhlášky o požární prevenci) nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím (§ 4 odst. 3 zákona o požární ochraně) a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. § 30 vyhlášky o požární prevenci), i pro další provozované činnosti ze zvýšeným požárním nebezpečím.


Způsob schvalování dokumentace zdolávání požárů je blíže upraven v § 6b zákona o požární ochraně.


Podrobnější informace ke schvalování dokumentace zdolávání požárů naleznete v jednotlivých podsekcích.

  1. Metodika zpracování
  2. Postup zpracování DZP
  3. Vzor DZP
  4. Informace o lhůtách
  5. Způsob podání
  6. Formy rozhodnutí
  7. Kontakty na konzultanty
  8. Ke stažení

 

Pravidelná zkouška sirén: 1. 7. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI