Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

Nacházíte se: Kariéra > Volná místa

:: Volná místa

Přihlášky do výběrových řízení
přihláška pro uchazeče.pdf  přihláška pro uchazeče.pdf  
přihláška pro příslušníky.pdf  přihláška pro příslušníky.pdf  

Hasič, Hasič - strojní služba

Česká republika - Hasičský záchranný sbor České republiky 

Pořádá výběrové řízení na pozici   Hasič   a   Hasič - strojní služba
ve služební hodnosti asistent

Se zařazením: HZS Libereckého kraje Územní odbor Liberec Místo služebního působiště: stanice Liberec nebo Raspenava

Náplň služebního místa:
- Provádí záchranné a likvidační práce při ochraně životů a zdraví obyvatel a majetku před požáry a poskytuje   pomoc při mimořádných událostech.
- Při plnění služebních úkolů řídí vozidla s právem přednosti v jízdě a obsluhuje mobilní požární techniku a ostatní prostředky strojní služby v rozsahu vlastní skupiny řidičského oprávnění a ostatních získaných odborností.
Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 1. 4. 2019

Charakteristika služebního místa:
* tarifní třída 03
* minimální stupeň dosaženého vzdělání střední s maturitní zkouškou

Zákonné požadavky na volné služební místo:
- bezúhonnost
- zákaz členství v politických stranách a hnutích
- státní občanství ČR

Další požadavky
- zdravotní způsobilost A
- fyzická způsobilost
- osobnostní způsobilost

Další odborné požadavky pro pozici Hasič - strojní služba
- řidičské oprávnění sk. "C"  výhodou

Nárokové složky služebního příjmu:
* základní tarif v tarifním stupni podle započitatelné praxe 22.940 - 34.410 Kč
* zvláštní příplatek podle § 120 odst. 3 zákona 5.600 Kč
* zvláštní příplatek podle § 120 odst. 2 zákona 500 Kč

*odměna za služební pohotovost    

Nenárokové složky služebního příjmu:

*vypláceny v závislosti na kvalitě výkonu služby

Benefity:
* 6 týdnů dovolené

* příspěvek na penzijní spoření

* možnost dalšího vzdělávání

* ozdravný pobyt v délce 14 dnů (v závislosti na počtu odsloužených let)

* doživotní výsluhový příspěvek (v závislosti na počtu odsloužených let)  

Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:
* profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání
* kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
* motivační dopis


V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašovatel informuje uchazeče o tom, že bude shromaždovat, zpracovávat a uchovávat jeho osobní údaje, včetně citlivých údajů v rozsahu nezbytném pro uskutečnění výběrového řízení.

Podle ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb. má uchazeč právo, pokud o to požádá, na informaci o zpracování svých osobních údajů.

Podle ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zjistí-li nebo domnívá-li se uchazeč, že jsou zpracovávány osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení nebo o odstranění takto vzniklého stavu. Současně má právo se se svým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Předložené osobní údaje budou uchazeči vráceny spolu s informací o jeho výsledku ve výběrovém řízení.

Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) chazeč doručí do 1.3. 2019 na adresu:
Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje
Barvířská 29/10
460 01 Liberec 3

Uchazeči splňující stanovené zákonné podmínky budou pozváni k absolvování výběrového řízení.
Případné další informace podá pracoviště personální a PaM mjr. Mgr. Jiří Hansal, tel. 950470149,
950470032.

Pravidelná zkouška sirén: 6. 3. 2019

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI