Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: PANEL Libereckého kraje

PANEL humanitárních organizací Libereckého kraje


PANEL humanitárních organizací Libereckého kraje (dále jen PANEL) je organizační, koordinační a komunikační platforma pro poskytování komplexní péče o občana při řešení mimořádných událostí a krizových stavů. Zaměřuje se na spolupráci s místními samosprávami a krizovými štáby. PANEL nemá právní subjektivitu. Jedná se o dobrovolnou neformální pracovní skupinu složenou ze zástupců státních, příspěvkových a nestátních neziskových organizací s působností na území Libereckého kraje:

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
Krajský úřad Libereckého kraje
Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec
Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
Oblastní spolek Českého červeného kříže Semily
Oblastní spolek Českého červeného kříže Česká Lípa
ADRA o.s. 
ELVA HELP o.s.
Maltézská pomoc o.p.s., pobočka Česká Lípa
Diakonie Českobratrské církve evangelické - Středisko humanitární a rozvojové pomoci
Diecézní charita Litoměřice

Jménem PANELU vystupuje hlavní koordinátor, případně jeho zástupce, který byl zvolen na společném setkání zástupců jednotlivých organizací. Hlavní koordinátor je v případě vyhlášení krizového stavu členem stálé pracovní skupiny ochrany obyvatelstva Krizového štábu Libereckého kraje. V případě řešení mimořádné události hlavní koordinátor spolupracuje s HZS Libereckého kraje.
Každá organizace zapojená do činnosti PANELU je odpovědná za své pracovníky, kteří jednají a vystupují jménem své organizace.

PANEL:

 • podílí se na řešení mimořádných událostí vzniklých na území kraje pod velením velitele zásahu složek IZS,
 • plní za krizových situací a při koordinaci záchranných a likvidačních prací úkoly stanovené hejtmanem kraje nebo starostou ORP,
 • koordinuje dobrovolnickou pomoc obyvatelstvu a obcím při řešení následků mimořádných událostí,
 • poskytuje podporu činnosti přímo zasahujících složek IZS. Za tímto účelem je úkolem PANELU zejména pomáhat při:
  • vytváření intervenčních týmů,
  • provádění psychosociální intervence,
  • poskytování duchovní pomoci,
  • poskytování zdravotnické pomoci,
  • budování a zajištění provozu evakuačních zařízení,
  • vytváření logistické infrastruktury území (logistické vazby, logistické prvky, organizovat logistiku) pro zajištění humanitární pomoci postiženým územím a náhradního zásobování obyvatelstva pitnou vodou a potravinami,
  • poskytování materiální podpory zasaženým občanům i zasahujícím složkám IZS a spolupracujícím osobám (voda, potraviny, ošacení, deky apod.),
  • zajišťování dostupné techniky (automobily, technická zařízení, výpočetní technika apod.),
  • zajišťování volné ubytovací kapacity pro potřeby nouzového ubytování,
  • poskytování personální výpomoci obcím k zajištění nouzového přežití obyvatel,
  • přípravě a výcviku PANELU.


Kontakty.pdf  Kontakty.pdf  


Pravidelná zkouška sirén: 1. 7. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI