Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Akce pro veřejnost

Beseda libereckých seniorů s hasiči o ochraně obyvatelstva 13.04.2010

Na základě žádosti Klubu důchodců GEA LVZ, prostřednictvím paní Fišerové a pana Habarty,  byl HZS Libereckého kraje -  pracoviště ochrany a přípravy obyvatelstva - požádán o zajištění besedy k problematice ochrany obyvatelstva a exkurze na požární stanici Liberec.

HZS Libereckého kraje v zastoupení svých příslušníků zajistil seznámení se současným stavem jednotlivých opatření k ochraně obyvatelstva v prostorách GEA LVZ. Kpt. Bc. M. Stará seznámila seniory například s varovným signálem, evakuací, individuální ochranou, ukrytím a základními zásadami chování při vzniku mimořádných událostí. V rámci besedy se vytvořila přátelská atmosféra, senioři velmi živě diskutovali k daným tématům a ocenili získání nových poznatků a propagačních materiálů z této oblasti.

Následně se celá skupina přemístila na požární stanici v Liberci, kde byla seniorům předvedena požární technika s výkladem pprap. Ing. M. Pluhaře, jenž skupinu seznámil s jednotlivými činnostmi hasičů. Velmi zajímavě a poutavě popsal události k nimž hasiči vyjíždějí, ať už se zásahy týkají dopravních nehod, požárů či jiných technických havárií. Zejména pánové projevili zájem o předváděná vozidla, jejich materiální vybavení a využití, ale také o samotné zabezpečení ochrany zdraví zasahujících hasičů.

Exkurze pokračovala na Krajském operačním středisku HZS Libereckého kraje, kde mjr. Mgr. M. Rybář seznámil přítomné se strukturou,  chodem a náplní práce operačního střediska. Senioři byli v  reálu přítomni příjmu hlášení mimořádných událostí operátorkou, jejich zaznamenávání, vyhodnocování jednotlivých událostí. Byli poučeni o linkách a provozu tísňového volání 150 (hasiči), 158 (policie), 155 (zdravotnická záchranná služba), 156 (městská policie) a mezinárodního čísla 112. Dostalo se jim i informací o správném postupu nahlašování událostí.

Celá akce probíhala v přátelské a vstřícné atmosféře jak ze strany příslušníků HZS Libereckého kraje, kteří zajistili hladký průběh akce, tak ze strany seniorů, kteří se velmi aktivně zapojovali do diskuze a  na závěr velmi kladně vyhodnotili celou činnost HZS, poděkovali a popřáli celému sboru hodně úspěchů v další činnosti.

Autor: kpt. Mgr. Michaela Stará

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 3. 4. 2019

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI