Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

Nacházíte se: Preventivně vých.činnost

:: Preventivně vých.činnost

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje zabezpečuje podle § 26, odst. 2, písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku požární ochrany podle zaměření stanoveného ministerstvem vnitra a dále dle § 10 odst. 5 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb. o IZS organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a v přípravě složek integrovaného záchranného systému zaměření na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto účelu zřizuje školící střediska.

Koordinátor PVČ HZS Libereckého kraje

por. Mgr. Iva Michalíčková
komisař PO
krizové a havarijní plánování
Barvířská 29/10
Liberec 3
e-mail: iva.michalickovahzslk.cz
tel.: 950 470 230
fax: 950 470 001

 

Podmínky účasti HZS LK na preventivně výchovných akcích a akcích pro veřejnost

HZS LK se účastní veřejných akcí, které především souvisejí s činností HZS nebo složek integrovaného záchranného systému.

HZS LK se neúčastní akcí pořádaných politickými stranami a uskupeními a akcí, při kterých je vybíráno vstupné. Dále se neúčastní akcí s předpokládanou malou účastí veřejnosti, které by byly pro HZS LK z hlediska ekonomického i personálního obsazení neefektivní a současně bez jakéhokoli přínosu v oblasti preventivně výchovné činnosti (PVČ).

U žádostí základních škol o spolupráci při podpoře výuky tematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na projektovém vyučování HZS LK upřednostňuje školy, jejichž zástupci se účastní vzdělávacích programů pro pedagogy, které pořádá HZS LK každý rok ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání.

Instruktoři preventivně výchovného programu „Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva" si sami vybírají školy, na kterých budou program přednášet. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela dobrovolnou aktivitu příslušníků a zaměstnanců HZS LK, není možné vyhovět ostatním školám, které mají o program zájem.

Příslušníci HZS LK se stánkem PVČ se účastní akcí na venkovních prostranstvích v období od 15. dubna do 30. září. V ostatním období probíhá PVČ ve vnitřních prostorách hasičských stanic, případně jiných subjektů.

Subjekt, který si vyžádal účast HZS LK při své akci, zajišťuje pro příslušníky:
• sociální zařízení v místě konání akce,
• při akci v délce trvání do 5 hodin pitný režim,
• při akci v délce trvání nad 5 hodin pitný režim a stravu.
V případě, že pořadatel nemůže zajistit stravu, má HZS LK právo přerušit akci na dobu nezbytnou pro její zajištění.

HZS LK si vyhrazuje právo odmítnout účast na akci i při splnění všech podmínek ze strany pořadatele, jestliže se v daném termínu koná více akcí najednou nebo nemůže akci dostatečně personálně zajistit.

K žádosti o účast HZS LK na pořádané akci, za výše uvedených podmínek, vyplňte prosím přiložený dotazník a zašlete ho na adresu iva.michalickovahzslk.cz .

 Dotazník.doc  Dotazník.doc  


Pravidelná zkouška sirén: 3. 6. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI