Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

Nacházíte se: Informace a zajímavosti > Školení

:: Školení

Instrukčně metodické zaměstnání pro vojáky Jordánska 27.10.2016

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje již mnoho let úzce spolupracuje s AČR - 31. brigádou radiační, chemické a biologické ochrany Liberec. V rámci mezinárodní spolupráce a vzdělávání příslušníků armády tato brigáda dlouhodobě zabezpečuje stáže pro zahraniční vojáky, kteří se při svých akcích setkávají s výskytem chemických, bojových a jiných nebezpečných látek.

Během října proběhla v ČR stáž pro vojáky armády Jordánského hášimovského království. Jako součást tohoto školení zorganizoval HZS Libereckého kraje ve dnech 24. - 25. 10. 2016 instrukčně metodické zaměstnání (dále jen „IMZ") zaměřené na představení Hasičského záchranného sboru České republiky a jeho činnosti v rámci IZS, a dále seznámení s mobilní požární technikou a prostředky pro řešení různých typů mimořádných událostí. IMZ se zúčastnilo 30 vojáku armády Jordánska v doprovodu příslušníků liberecké brigády.

Školení zajišťovali denní příslušníci oddělení IZS a služeb, chemické služby a příslušnice TCTV 112. Komunikace s vojáky Jordánska probíhala v anglickém jazyce s tlumočením do jejich rodného jazyka.

IMZ bylo zahájeno prezentací o HZS ČR, jeho struktuře a činnostech, které zabezpečuje, dále následoval popis systému IZS v České republice, jeho význam a princip fungování. Prohlídka Krajského operačního a informačního střediska HZS LK a TCTV 112 detailněji obeznámila s postupem při vytěžení přijaté události a s možností komunikace jak se zasahujícími hasiči, tak s dalšími složkami IZS včetně součinnosti s organizacemi zabezpečujícími informační podporu při řešení událostí s přítomností nebezpečných chemických látek.

Součástí zaměstnání bylo seznámení s dostupnou dýchací technikou HZS Libereckého kraje, její popis, uživatelská kontrola přístroje a následná praktická ukázka jejího použití. Tuto část absolvovali všichni zúčastnění vojáci jako přípravu na výcvik pro nositele dýchací techniky v polygonu, který se nachází na nedaleké stanici v Jablonci nad Nisou. Nechyběla exkurze dílny CHTS a ukázka jejího vybavení s popisem postupu provádění dekontaminace a kontrol použitých prostředků chemické služby.

V odpoledních hodinách proběhla prohlídka mobilní požární techniky stanice Liberec zaměřená na ukázku vybavení kontejneru určeného pro zásahy s přítomností nebezpečných látek.

Druhý den pokračovalo IMZ na stanici v Jablonci nad Nisou. Prioritní činností byl praktický výcvik v polygonu. Z důvodu zajištění bezpečného průběhu byl výcvik v dýchacích přístrojích prováděn pouze s poloviční zátěží v porovnání s hasiči HZS LK, což se poté ukázalo jako dostačující, a splnilo účely tohoto školení. Souběžně s výcvikem v polygonu probíhala prohlídka mobilní požární techniky v garážích jablonecké stanice, zvláštní pozornost byla věnována cisterně s CCS Cobra. Vojáci armády Jordánska uvítali i možnost vyzkoušet si ovládání hydraulického vyprošťovacího zařízení nebo práci s pneumatickými vyprošťovacími vaky.

V tomto roce se jednalo již o třetí ročník IMZ zaměřeného pro armádu Jordánského království. Vzhledem k velmi dobré spolupráci HZS Libereckého kraje a AČR lze předpokládat, že obdobná IMZ budou v tomto směru i nadále pokračovat.

Foto: HZS LK. 

Autor: kpt. Ing. Petr Štajnc

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 3. 6. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI