Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

Nacházíte se: Informace a zajímavosti > Školení

:: Školení

Příprava krizových štábů ORP v Libereckém kraji 04.05.2016

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje z pověření hejtmana Libereckého kraje pořádal ve dnech 3. a 4. května 2016 školení členů krizových štábů obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP"). Školení se zúčastnilo 36 osob, především pracovníků krizových oddělení ORP, Krajského úřadu Libereckého kraje a příslušníků z oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Libereckého kraje. Školení připravil bývalý pracovník krizového řízení Jablonce nad Nisou Ing. Jiří Vaníček, který ve svých prezentacích přítomné seznámil s patnáctiletými praktickými zkušenostmi při řešení mimořádných událostí, jako byla například sněhová kalamita v říjnu 2009 nebo bleskové povodně v červenci 2010, a s organizací a vybavením krizového štábu ORP Jablonec nad Nisou.

V úterý školení zahájil ředitel HZS Libereckého kraje plk. Ing. Luděk Prudil spolu s náměstkem pro úsek prevence a civilní nouzové připravenosti plk. Ing. Jaroslavem Víznerem.
Následně proběhla teoretická příprava věnovaná vysvětlení pojmů z oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva, organizačnímu, personálnímu a materiálnímu zabezpečení krizových štábů ORP a odborné přípravě členů štábu i odborných podskupin stálé pracovní skupiny. Ing. Vaníček účastníkům připomněl základní povinnosti starostů obcí, které stanovuje například zákon o integrovaném záchranném systému nebo zákon o krizovém řízení. Zmínil také možnost obcí zřídit zařízení civilní ochrany a předvedl vybavení podobného zařízení na jedné ze základních škol.
Vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Libereckého kraje plk. Mgr. Jana Jeništová připomněla funkci Panelu Libereckého kraje, který sdružuje nestátní neziskové organizace, jenž jsou důležitým partnerem při řešení mimořádných událostí a poskytování humanitární pomoci obyvatelstvu.
Součástí prvního dne byla i krátká prezentace vedoucího odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje plk. Mgr. Petra Jakubce o nelegální migraci cizinců přes Českou republiku a plánovaných opatřeních pro Liberecký kraj.

Středa byla věnována informacím ke zpracování dokumentace a provedení odborné přípravy a nácviků činnosti krizových štábů ORP. Nechyběly praktické informace podložené ukázkami přípravy a průběhu realizovaných taktických cvičení krizového štábu ORP Jablonec nad Nisou s firmou Jablonex Group, a.s. v roce 2007, a s nestátními neziskovými organizacemi v roce 2014.

 

Foto: HZS LK - por. Mgr. Iva Michalíčková, kpt. Mgr. Jan Petr 

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 3. 6. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI