Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

Nacházíte se: Informace a zajímavosti > Školení

:: Školení

Seminář: Nové předpisy v oblasti bezpečnosti staveb 19.05.2015
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (HZS LK) ve spolupráci s Oblastní kanceláří České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) v Liberci a Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. (KNL) pořádá i tento rok seminář určený nejenom odborné veřejnosti z řad členů ČKAIT a osobám odborně způsobilým v požární ochraně či technikům požární ochrany, ale i všem příznivcům preventivní požární ochrany.

Seminář „NOVÉ PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB" proběhne dne 10. června 2015 (ve středu) od 9,00 hodin v prostorách přednáškového sálu pavilonu P (patologie) v areálu Krajské nemocnice Liberec, a.s., Husova 10, Liberec. Seminář je akreditován v rámci vzdělávacího programu projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je pro autorizované inženýry a techniky hodnocen 1 bodem. Celou akci bude organizačně zajišťovat oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP HZS LK ve spolupráci s pracovníky oddělení bezpečnosti a krizového řízení KNL.

Po pozitivních ohlasech z minulých ročníků bude seminář už potřetí rozdělen na dva tematické bloky. Dopolední část bude věnována zejména požární bezpečnosti stavebních objektů z pohledu projektových předpisů. Velkou událostí začátku letošního roku je nově vydaná ZMĚNA 2 kmenové normy ČSN 730804 PBS - Výrobní objekty, kterou během dopoledního bloku okomentuje přímo její spoluautor Ing. Petr Boháč. Odpolední část bude zaměřena především na oblast dodržování povinností stanovenými předpisy o požární ochraně při provozovaných činnostech určený především pro techniky požární ochrany a osoby odborně způsobilé v požární ochraně. Témata pro odpoledne budou: problematiky provozovaných činností z hlediska požární ochrany v objektech pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, novela vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, nové požadavky na pyrotechnické výrobky nebo upozornění na stále se opakující nedostatky zjištěné při kontrolní činnosti HZS LK.

Program včetně časového harmonogramu semináře bude zveřejněn nejpozději do konce května 2015. Lehké občerstvení je zajištěno.

Účast na semináři je nutné z kapacitních důvodů dopředu přihlásit e-mailem na adresy: ondrej.zmrhal@hzslk.cz nebo katerina.stajncova@hzslk.cz v termínu do 5. června 2015 včetně. Preferujeme toto přihlášení přes e-mail, aby nedocházelo ke komolení jmen účastníků - prosíme o zaslání jmen účastníků, kontaktních údajů (tj. telefon a e-mail) a případně číslo autorizace ČKAIT. Přihlášeným účastníkům bude z naší strany e-mailem zasláno potvrzení o konaní semináře a následně automaticky i program semináře. Zasláním všech těchto údajů usnadníte sobě i organizátorům organizaci semináře v den jeho konání.

Pro lepší orientaci účastníků v souboru níže přikládáme mapu areálu Krajské nemocnice Liberec, a.s. a UPOZORŇUJEME, že parkování v areálu je zpoplatněno a je přednostně určeno pro pacienty nemocnice. Další placené parkování je k dispozici v ul. Husova, Baarova, Klostermannova a Klášterní. Bezplatně parkovat lze s omezenou kapacitou v ulicích vzdálenějších centru města.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje se těší na Vaši účast.

Foto: ilustrační, zdroj: google.cz

Autor: kpt. Ing. Kateřina Štajncová

Obrázky k článku

Přiložené souboryMapa areálu.zip  Mapa areálu.zip  NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 3. 6. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI