Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

Nacházíte se: Informace a zajímavosti > Školení

:: Školení

Liberečtí profíci předávali zkušenosti dobrovolným kolegům 13.05.2014
   Jedním z hlavních protivníků je pro hasiče oheň. Právě v tomto duchu byla vedena odborná příprava pro členy JSDHO Liberec - Vesec, Frýdlant, Chotyně, Raspenava a Oldřichov v Hájích.
    Díky možnostem, které nabízí výcvikové zařízení ve Vysokém Mýtě (ZSRPP - Zařízení simulující reálné podmínky požáru tzv. FLASHOVER KONTEJNER), si mohli vyzkoušet své teoreticky nabyté znalosti v podmínkách téměř reálných. Vyzkoušeli si na vlastní kůži, co vydrží jejich ochranné pomůcky a oni sami při teplotách až 500°C. Celkem se zúčastnilo 24 frekventantů.
    Vedením této odborné přípravy byli pověřeni lektoři FOK z ÚO Liberec. Vybraní členové z řad JSDHO nejprve prošli teoretickou přípravou v časové dotaci 3h + 1h . Zde si připomněli všechny důležité zásady pro boj s ohněm a kouřem. Dozvěděli se o nebezpečných jevech doprovázejících požáry v uzavřených objektech, jakými jsou např. ROLLOVER, FLASHOVER a BACKDRAFT. V teoretické rovině byli seznámeni, jak nebezpečným jevům předcházet, jak je rozeznat a v neposlední řadě, jak se jim bránit. Další částí teorie byla práce s proudnicí a využití tzv. 3D hašení. Po tomto tříhodinovém bloku následoval praktický výcvik v používání proudnice při 3D hašení a správnosti aplikace vody jako hasiva.
    Ve dnech 26. 4 a 10. 5. následoval výcvik ve Vysokém Mýtě s časovou dotací 4h. Nejprve proběhla tzv. pozorovací část. „Na vlastní kůži" si hasiči vyzkoušeli, co je ROLLOVER v téměř reálných podmínkách požáru řízeného ventilací s důrazem na nutnost dodržovat všechny zásady pro boj s ohněm a kouřem, které se dozvěděli v teorii. Zároveň se ocitli, někteří i poprvé v životě, v prostředí nulové viditelnosti kvůli tmě a kouři uvnitř kontejneru.
    Druhá část byla zaměřena na průzkum a vyhledání osob. Zde se utvrdili v tom, jak je důležité této činnosti věnovat pozornost při své pravidelné odborné přípravě, a to nejen teoreticky, ale i prakticky. Neznámé prostředí, vysoká teplota, téměř nulová viditelnost a navíc nebezpečí číhající v peci, to vše patřilo k této části výcviku.
    Tepelná setrvačnost už byla pouze závěrečnou "třešničkou na dortu". Frekventanti si na vlastní kůži vyzkoušeli kvalitu svých ochranných pomůcek. Dále bylo prakticky předvedeno jak správně zacházet s proudnicí, lépe řečeno jak aplikovat vodu, aby nehrozilo nebezpečí opaření. Mnozí zjistili, že méně je někdy více. Závěrem celé odborné přípravy bylo připomenutí těch nejdůležitějších zásad, upozornění na některé nedostatky ze strany cvičících a doporučení do odborné přípravy, kterou si provádí JSDHO samostatně.
   Speciální poděkování patří HZS Pardubického kraje za zapůjčení výcvikového zařízení.

Autoři textu: pprap. Jiří Košek, nprap. Ing. Jan Pluhař

Foto: David Modrý, Jan Fico

 

Autor:

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 3. 6. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI