Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

Nacházíte se: Informace a zajímavosti > Školení

:: Školení

V Liberci proběhl seminář Nové předpisy v oblasti požární bezpečnosti staveb 17.06.2011

Dne 15. června 2011 proběhl seminář „NOVÉ PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB" určený zejména pro členy ČKAIT a pro odbornou veřejnost. Tento seminář uspořádal Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (HZS LK) ve spolupráci s Oblastní kanceláří České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Liberec. Seminář byl akreditován v rámci vzdělávacího programu projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a byl pro autorizované inženýry a techniky hodnocen 1 bodem. Obsahem semináře bylo seznámit odbornou veřejnou s novými legislativními předpisy a českými technickými normami v oblasti požární bezpečnosti staveb, které byly vydány v období září 2010 až červen 2011 nebo které se připravují v blízké budoucnosti. Celou událost organizačně zajišťoval odbor prevence HZS LK. Seminář zahájil ředitel odboru prevence HZS LK plk. Ing. Martin Rosina.

Prezentovaná témata byla vybrána z oblastí:

  • Obsah připravované změny vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
  • ČSN 730831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory
  • ČSN 730833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování
  • ČSN 730875 Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace vrámci požárně bezpečnostního řešení
  • ČSN 730834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

Přednášky lektorsky zajistili příslušníci odboru prevence HZS LK, jmenovitě kpt. Bc. Kateřina Štajncová, mjr. Ing. Tomáš Erban a mjr. Ing. Ondřej Zmrhal.

Po přednáškách se otevřel prostor pro diskuzi, ve které někteří z účastníků vznesli své dotazy k probírané problematice se zaměřením zejména na budovy pro bydlení a ubytování, nový postup při řešení požární bezpečnosti staveb mateřských škol v měněných stavbách a trvalá problematika požárně nebezpečného prostoru a jeho přesahu na sousední pozemky či pozemky jiného majitele. V rámci diskuze k požárně nebezpečnému prostoru byl, kromě pohledu požární bezpečnosti na danou problematiku prezentovanou příslušníky HZS LK, panem Bc. Miroslavem Šimkem - vedoucím Stavebního úřadu v Liberci osvětlen obecný pohled správního úřadu, který stavby povoluje.

Účast na semináři byla ve srovnání s rokem 2010 výrazně vyšší, celé akce se zúčastnilo celkem 32 posluchačů z řad odborné veřejnosti a projektantů a dále 7 příslušníků HZS LK. S ohledem na tento trend a veskrze pozitivní ohlasy účastníků se uvažuje uskutečněním podobného semináře i v následujícím roce.

 

Text: kpt. Bc. Kateřina Štajncová, mjr. Ing. Ondřej Zmrhal

Autor: kpt. Ing. Radek Vojík

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 3. 6. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI