Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

Nacházíte se: Ochrana obyvatelstva > Legislativa

:: Legislativa

Přehled základní legislativy vztahující se k ochraně obyvatelstva a krizovému řízení

 • Zákon č.1/1993 Sb., Ústava ČR v platném znění
 • Zákon č.110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR
 • Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12.srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I), přijatého v Ženevě dne 8. června 1977
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
 • Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření pro krizové stavy
 • Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
 • Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
 • Vyhláška MV č. 328/2000 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS
 • Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
Pravidelná zkouška sirén: 1. 7. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI