Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

Nacházíte se: Archiv > Archiv - Společenské akce

:: Archiv - Společenské akce

Slavnostní předání medailí a pamětních plaket HZS ČR 27.10.2009

U příležitosti státního svátku, Dne vzniku samostatného československého státu, 28. října se každoročně udělují příslušníkům dosahujícím vynikajících výsledků ve službě medaile HZS ČR. Z rukou náměstka ministra vnitra Ing. Jaroslava Salivara a generálního ředitele HZS ČR genmjr. Ing. Miroslava Štěpána převzali v pondělí 26. října 2009 na Trojském zámku v Praze medaile a plakety HZS ČR tito příslušníci HZS Libereckého kraje a občané:

Medaili „Za statečnost" převzal:

Petr Volšička - Je členem jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Lomnice nad Popelkou. Dne 13. června letošního roku při požáru rekreačního zařízení v Rovensku pod Troskami se svým nasazením a projevem osobní statečnosti přímo podílel na záchraně a evakuaci čtyř zraněných osob z hořícího objektu.

Plaketu HZS ČR převzali:

Rovněž tři příslušníci HZS Libereckého kraje, kteří slouží na stanicích územního odboru Semily v Turnově a v Semilech, se 13. června letošního roku zasloužili o záchranu a evakuaci osob z hořící chaty v Rovensku pod Troskami. 

nstržm. Radek Bartejs - Vstoupil do rekreačního objektu, který byl již ve III. fázi hoření, jako první. Provedl prvotní úkony pro další činnosti k záchraně osob a likvidaci požáru. Poté společně s dalšími dvěmi příslušníky HZS Libereckého kraje vnikl střešním otvorem do neznámého, silně zadýmeného  prostoru podkroví ve 3. nadzemním podlaží. Zde prováděl průzkum a následně vyvedl dvě ženy a dva muže z hořící budovy ven, kde je předal do lékařské péče.

pprap. Lukáš Kmínek - Zasloužil se svým nasazením a projevem osobní statečnosti o záchranu  pěti osob uvězněných v hořícím objektu. První zraněnou ženu v bezvědomí vynesl ze zcela zakouřeného a požárem zasaženého pokoje společně s dalším příslušníkem k oknu, ze kterého byla snesena na zem. Dále se podílel na záchraně a evakuaci dalších čtyř osob ze zakouřeného a požárem zničeného objektu.

nstržm. Stanislav Hajský - Zasloužil se o záchranu pěti osob uvězněných v hořícím objektu. První zraněnou ženu v bezvědomí vypátral v silně zadýmeném a požárem zasaženém pokoji, odkud ji společně s dalším příslušníkem donesl k oknu, ze kterého byla po žebříku snesena. Další čtyři osoby, dvě ženy a dva muže, nalezl v posledním pokoji v podkroví. Pomáhal vynést všechny osoby ven z hořící chaty. Osobně provedl průzkum a zkoušku pevnosti požárem poničeného schodiště.

Medaili „Za věrnost I. stupně" obdržel:

plk. Ing. Jiří Kunst - Je příslušníkem Hasičského záchranného sboru ČR od 1. listopadu 1977,  kdy nastoupil na úsek stavební prevence bývalé Okresní inspekce požární ochrany ONV Česká Lípa. Na tomto úseku postupně vykonával vedoucí funkce na různých stupních. Od vzniku Hasičského záchranného sboru ČR zastává funkci ředitele územního odboru Česká Lípa HZS Libereckého kraje . Je členem různých komisí na úrovni obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP"), např. Bezpečnostní rady ORP Česká Lípa. Dlouhodobě a velmi úzce spolupracuje se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska  jak na okresní, tak na krajské úrovni. Je dlouholetým členem okresního výboru SH ČMS v České Lípě. Spolupracuje s organizacemi, orgány státní správy a místní samosprávy v rámci okresu Česká Lípa, se kterými zodpovědně řeší problematiku obcí i právnických osob na úseku požární ochrany,  integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a prevence. Podílí se na propagaci Hasičského záchranného sboru ČR při spoluorganizování výchovně preventivních a propagačních akcí ve spolupráci s Policií ČR.

por. Karel  Skořepa - Je příslušníkem Hasičského záchranného sboru ČR od dubna 1979, kdy nastoupil ke Sboru požární ochrany hl. města Prahy. Od  září 1982 působí na stanici Liberec, kde  prošel postupně různými funkcemi, hasič, hasič - strojník, velitel čety. V současné době je zařazen na funkci operačního důstojníka Krajského operačního a informačního střediska HZS Libereckého kraje.

U této příležitosti převzali v úterý 27. října 2009 v zasedací místnosti krajského ředitelství ocenění další příslušníci HZS Libereckého kraje. Z pověření generálního ředitele HZS ČR předal oceněným příslušníkům medaile ředitel HZS Libereckého kraje plk. Ing. Josef Zajíček.

Medaili „Za věrnost II. stupně" obdrželi:

pprap. Petr Oplt - Je příslušníkem Hasičského záchranného sboru ČR od 3. ledna 1988. Po celou dobu služby je ustanoven na stanici Liberec, kde působil nejprve  ve funkci hasič - strojník. V současné době je zařazen do funkce hasič - technik strojní služby, kde využívá své dlouholeté znalosti z oboru a z původní profese automechanika.

ppor. Miloš Jakubík - Je příslušníkem od 1. června 1988, kdy nastoupil  jako technik specialista výpočetní techniky. Posléze přešel na požární stanici Jablonec nad Nisou do směnné služby do funkce hasič technik. Od 15. dubna 2008 vykonává funkci  operačního  důstojníka na  operačním a informačním středisku územního odboru  Jablonec nad Nisou. V současné době pracuje ve funkci vedoucího operačního důstojníka.

Medaili „Za  věrnost III. stupně" obdrželi:

pprap. Jiří Bím - Je příslušníkem Hasičského záchranného sboru ČR od 7. října 1991. Od roku 1995 po získání odborné způsobilosti pracuje na  úseku strojní služby na centrální stanici v Jablonci nad Nisou.

pprap. Otakar Kocourek - Je příslušníkem  Hasičského záchranného sboru ČR od  1. března 1992. Na stanici v Jablonci nad Nisou je zařazen na úseku strojní služby jako technik. Ve svém volném čase se věnuje činnosti ve sboru dobrovolných hasičů a v jednotce Sboru dobrovolných hasičů obce Lučany nad Nisou zastává funkci velitele jednotky.

mjr. Bc. Pavel Viták - Slouží u Hasičského záchranného sboru ČR od 16. března 1992. Třináct let působil ve směnné službě nejprve jako hasič - strojník, potom jako zástupce velitele družstva. Od 1. prosince 2004 působil ve funkci vedoucího odborné přípravy na Krajském ředitelství HZS Libereckého kraje a aktivně působil v komisi Generálního ředitelství HZS ČR pro tvorbu Cvičebního řádu jednotek požární ochrany. Nyní zastává funkci vedoucího oddělení IZS a služeb na územním odboru Semily.           

por. Vladimír Radostný - Je příslušníkem Hasičského záchranného sboru ČR od 1. června 1995, kdy nastoupil jako vedoucí strojní služby Sboru požární ochrany okresu Liberec. V současné době je zařazen do funkce komisař na úseku strojní služby Krajského ředitelství HZS Libereckého kraje, kde využívá své dlouholeté znalosti z oboru a z původní profese automechanika. 

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 7. 6. 2017

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI