Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Informace pro školy

Informace pro školy

HZS Libereckého kraje zajišťuje ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání lektorskou činnost pro učitele základních a středních škol na téma Ochrana člověka za mimořádných událostí.

Cílem je seznámit pedagogy s problematikou ochrany obyvatelstva, prvky a zásadami ochrany obyvatel při různých typech mimořádných událostí včetně nástinu psychologických aspektů a vypořádání se s dopady mimořádných událostí. Současně pak předvést možnosti výuky žáků na základě instruktážních modelových situací (např. tísňové volání, co dělat když....), včetně předání metodických materiálů, v souladu s pokynem MŠMT k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů.

Tento pokyn se vydává k zařažení problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do obsahu vzdělávání ve školách. Do učebních dokumentů pro základní školy, střední školy a vyšší odborné školy a do učebních dokumentů pro speciální školy se zařazuje tematika Ochrana člověka za mimořádných událostí v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin ročně v každném ročníku.

Vyhláška MŠMT č.281/2001 Sb.
Tato vyhláška stanoví podmínky a způsob vykonávání péče o děti v předškolních zařízeních, žáky, kteří plní ve školách povinnou školní docházku a děti a mládež ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovné péče, zařazených do sítě škol předškolních zařízení a školských zařízení, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiní zákonní zástupci.

Pravidelná zkouška sirén: 1. 7. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI